Volgens Europeanen moet klimaatverandering worden aangepakt met het oog op werkgelegenheid en economisch herstel

Gepubliceerd op 03/03/2014

Uit een vandaag gepubliceerde speciale Eurobarometer-opiniepeiling blijkt dat 80% van de respondenten in de Europese Unie vindt dat een efficiënter gebruik van energie en de strijd tegen klimaatverandering de economie en de werkgelegenheid ten goede kunnen komen. Het percentage is licht gestegen vergeleken met de vorige peiling (toen het percentage nog 78% bedroeg).

Vooral in een aantal lidstaten die erg onder de economische en financiële crisis te lijden hebben gehad, worden de economische voordelen van energie-efficiëntie en de strijd tegen klimaatverandering hoog ingeschat. In geen enkele lidstaat lag het percentage onder 65%.

Uit de peiling1 blijkt ook dat 70% van de burgers vindt dat de vermindering van de invoer van fossiele brandstoffen uit landen buiten de EU economische voordelen kan opleveren.

Volgens Commissievoorzitter José Manuel Barroso "hoeft geen keuze te worden gemaakt tussen solide economische maatregelen en klimaatbescherming: kostenefficiënte klimaatmaatregelen zijn altijd goed voor de economie. Ik ben erg blij dat de Europese burgers dat ook inzien. Deze peiling zou de EU-leiders ertoe moeten aanzetten doortastende klimaatmaatregelen te nemen met het oog op een duurzaam economisch herstel. En de peiling is ook voor de Commissie een stimulans om te blijven vechten voor ambitieuze klimaatmaatregelen in Europa."

Volgens Europees commissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard "blijkt uit de peiling dat een duidelijke meerderheid van de Europeanen van hun politici verwacht dat ze de klimaatproblemen nu aanpakken. De burgers beseffen dat het probleem van de klimaatverandering niet is verdwenen terwijl hun regeringen oplossingen zochten voor de economische crisis. Er hoeft ook geen keuze tussen groei en concurrentievermogen enerzijds en de strijd tegen klimaatverandering anderzijds te worden gemaakt. Beide kunnen en moeten hand in hand gaan. Ik hoop dan ook dat de EU-leiders tijdens de Europese Raad later deze maand de juiste beslissingen zullen nemen bij de discussies over onze klimaat- en energievoorstellen voor 2030."

De belangrijkste resultaten van de peiling:

  • 80% van de respondenten is het met de stelling eens dat een efficiënter gebruik van energie en de strijd tegen klimaatverandering de economie en de werkgelegenheid ten goede kunnen komen. 31% is het volledig met de stelling eens en 49% is het er grotendeels mee eens. Het percentage respondenten dat het volledig met de stelling eens is, is het hoogst in Spanje (52%), Zweden (50%), Malta (44%), Ierland (43%), Cyprus (43%) en Griekenland (42%). Het percentage respondenten dat het volledig of grotendeels met de stelling eens is, is het laagst in Estland (65%).

  • 90% van de Europeanen vindt klimaatverandering een ernstig probleem. Een grote meerderheid (69%) vindt het een "zeer ernstig" probleem en 21% vindt het een "redelijk ernstig" probleem. Slechts 9% vindt klimaatverandering geen ernstig probleem. Op een schaal van 1 tot 10 wordt de ernst van klimaatverandering ingeschaald op 7,3 (vergeleken met 7,4 in 2011 en 7,1 in 2009).

  • Klimaatverandering wordt als een zeer ernstig probleem voor de wereld beschouwd. Alleen de armoede in de wereld en de economische crisis worden nog ernstiger ingeschat. In 2011 stond klimaatverandering nog op de tweede plaats, na armoede en hongersnood maar voor de economie. Vandaag vindt de helft van de Europeanen klimaatverandering een van de vier ernstigste problemen. In Zweden, Denemarken en Malta vindt respectievelijk 39%, 30% en 30% van de respondenten klimaatverandering het ernstigste wereldprobleem.

  • 70% van de Europeanen is het ermee eens dat de vermindering van de invoer van fossiele brandstoffen economische voordelen voor de EU kan opleveren. 26% is het volledig met de stelling eens en 44% is het er grotendeels mee eens. Het percentage respondenten dat het volledig met de stelling eens is, is het hoogst in Spanje (45%), Oostenrijk (40%), Cyprus (38%), Ierland (37%), Portugal (34%) en Malta (34%).

  • De overgrote meerderheid van de Europeanen steunt nationale maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. 92% van de respondenten vindt het belangrijk dat hun regeringen zich inzetten voor meer energie-efficiëntie tegen 2030 en 51% vindt deze kwestie zelfs "zeer belangrijk". 90% vindt het belangrijk dat hun regering streefcijfers vaststelt om het gebruik van hernieuwbare energie uiterlijk 2030 te vergroten. 49% van de respondenten vindt deze kwestie "zeer belangrijk".

  • 50% van de respondenten zegt de afgelopen zes maanden iets gedaan te hebben om de klimaatverandering tegen te gaan (in 2011 was dat nog 53%). Het percentage dat – zonder specifieke tijdschaal – bereid is iets te doen om de klimaatverandering tegen te gaan bedraagt 89% (85% in 2011). Als meest voorkomende maatregelen om het klimaat te beschermen worden de vermindering en de recyclage van afval (69%) en de beperking van het gebruik van wegwerpartikelen (51%) genoemd.

Nadere informatie:

Link naar de Eurobarometer-pagina:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#409

EU Climate Action Facebook page

____________

1 : Special Eurobarometer 409: Climate Change. Survey carried out in the 28 Member States between 23 November and 2 December 2013.

Bron : © Europese Unie, 1995-2014