Vogel- en habitat richtlijnen broodnodig voor behoud en bevordering van biodiversiteit in EU

Gepubliceerd op 07/01/2017

Op 7 december gaf de Commissie reeds aan dat de vogel- en habitatrichtlijnen relevant blijven voor het Europese natuurbeleid en dat ze dus niet herzien zullen worden. Ze erkende dat uitdagingen in het EU-natuurbeleid voornamelijk in het onvoldoende beheer en gebrek aan investeringen in het Natura 2000-netwerk zitten. De focus moet dus liggen op een verbeterde implementatie van de wetgeving en hun coherentie met bredere sociaal-economische doelstellingen.

Het staff working document van de EC (in bijlage) maakt een analyse van de resultaten van de fitnesstoets. Hieronder vindt u de voornaamste punten hieruit. 

Effectiviteit 

De algemene doelstellingen van de richtlijnen zijn nog niet bereikt en het is onmogelijk om te voorspellen wanneer dat zo zal zijn.  De analyse toont wel aan dat  de status en trends van bepaalde soorten en habitats die nu beschermd worden door de richtlijnen slechter zouden zijn zonder wetgeving. 
 
Er zijn niet voldoende maatregelen voor het mariene milieu, maar het Natura 2000-netwerk op land is uitgetekend en de richtlijnen zijn een katalysator geweest voor verhoogde financiering voor de natuur, een verhoogd bewustzijn en engagement. 

Efficiëntie

De geschatte kost voor het ontwerp, de bescherming en het beheer van Natura 2000 ligt op 5,8 miljard euro per jaar in de hele EU. De opbrengsten dankzij de richtlijnen worden geschat op 200 à 300 miljard per jaar. 

Relevantie

De vogel-en habitatrichtlijnen blijken relevante instrumenten om druk op habitats en soorten aan te pakken.  Ook de annexen zorgen voor een adequaat niveau van bescherming.

Coherentie

De twee richtlijnen blijken coherent met elkaar maar oplossingen voor de implementatie hiervan blijven noodzakelijk.  De fitnesstoets geeft eveneens aan dat er meer integratie moet komen met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om de biodiversiteit te behouden en te bevorderen. 

EU-meerwaarde

Er bestaat volgens de EC geen twijfel over de toegevoegde waarde van de natuurwetgeving op EU-niveau. 

Volgende stappen

De Commissie zal op basis van dit document met de resultaten van fitnesstoets een actieplan voorstellen dat focus op de implementatie van de vogel- en habitatrichtlijnen. Dit plan zal een reeks maatregelen voorstellen om de implementatie te bevorderen en lidstaten helpt om de nodige acties te ondernemen.    Het document zal eveneens richtlijnen bevatten voor regionale actoren om administratieve lasten te verminderen en nationale en regionale investeringen in biodiversiteit te promoten. 

Bijlagen

 

Bron: © en rechten op databanken, Vlaams-Europees verbindingsagentschap vzw, 2007-2014