19/02/2014

VMM voert elektromagnetisch onderzoek uit vanuit de lucht

Terug naar artikeloverzicht

In maart en april voert de VMM metingen uit aan de kust om de verziltingstoestand van het grondwater te bepalen. Voor dit elektromagnetisch onderzoek worden helikopters met een meetsonde ingezet. Het gaat om het grondwater in het oostelijk gedeelte van de kustvlakte, dus op het grondgebied van Knokke, Damme en Brugge. Het grondwater in dit gebied is van nature verzilt waardoor je er zowel zoet, brak als zout water aantreft. Bedoeling is om de juiste verdeling tussen de verschillende soorten water te meten en in kaart te brengen.

Die verdeling werd al eens in kaart gebracht in de jaren 1960 en 1970 en toen bekendgemaakt via de verziltingskaart. Een halve eeuw later is het tijd om dit nog eens over te doen. Het gebied maakte intussen namelijk heel wat ontwikkelingen door waarbij de verhouding tussen zoet en zout water beïnvloed werd. Zo is het gebied intussen verstedelijkt en werd de haven uitgebouwd. Ook zijn er vandaag grootschalige projecten lopende waarvoor een juiste kennis van die verdeling erg belangrijk is. En tot slot wordt ook ons drinkwater beïnvloed omdat de zoetwaterlenzen (zoet water dat door een lagere soortelijke massa drijft op zout water in de duinen) aangesproken worden voor onze drinkwatervoorziening. Verzilt water is moeilijker om drinkwater van te maken.

Met het oog op de stijging van de zeespiegel en de klimaatsverandering is een vergelijking van de huidige situatie met die van 50 jaar geleden bovendien heel interessant om inzicht te krijgen in de situatie.

Bron : VMM