12/07/2023

VLAREM-wijzigingen windturbines, pluimveestallen, hoogspanningslijnen en IMJV

wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

In aanloop naar het zomerreces keurde de Vlaamse Regering recent nog een aantal besluiten goed die VLAREM II wijzigen.
De wijzigingen hebben meer in het bijzonder betrekking op:

  • sectorale normen voor windturbines;
  • afstandsregels van pluimveestallen en monitoringsvoorwaarden voor ammoniakemissiearme stalsystemen;
  • milieuvoorwaarden voor hoogspanningsverbindingen; en
  • het integraal milieujaarverslag (IMJV).

Deze wijzigingen treden in werking na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Een overzicht van deze treinen met regelmatige update omtrent de inwerkingtreding vind je hier.

Noteer alvast 14 november 2023 (10u-12u) in je agenda voor een nieuw VLAREM-Beleidsforum omtrent (grond)water (online). Het exacte programma en inschrijvingslink ontvangt u later.

 

Bron : Vlaamse Overheid  - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)