29/06/2023

Vlaanderen vraagt Europa om discussie over CO2-doelen voor 2040 uit te stellen

klimaat.png
Terug naar artikeloverzicht

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030 werd nog maar net goedgekeurd door de Vlaamse Regering, en daar stond de Europese Commissie al aan de voordeur om de discussie over de CO2-reductiedoelstellingen van 2040 op te starten. Bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir stoot dat op onbegrip. Zij vraagt namens de Vlaamse Regering formeel aan de Europese Commissie om de discussie over de 2040 doelstellingen op te schorten en te focussen op het vele werk dat vandaag de dag op de plank ligt om eerdere engagementen waar te maken.

De Vlaamse Regering gaat voor doorgedreven acties die eindelijk moeten leiden tot de aanzienlijke uitstootvermindering van 40 procent tegen 2030, gecombineerd met de broodnodige investeringen in klimaatadaptatie zoals de Blue Deal en het klimaatadaptatieplan om Vlaanderen weerbaar te maken tegen extreme weersomstandigheden. De resulteerde enkele weken geleden nog in een geactualiseerd klimaatplan waarbij onder meer de subsidies voor fossiele gascondensatieketels versneld worden afgeschaft.

Blinde focus op steeds hogere doelstellingen

Toch houdt dat de Europese Commissie niet tegen om al over de (hogere) CO2-doelstellingen van 2040 te beginnen. Tot onbegrip van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, die eerder al de blinde focus op steeds hogere doelstellingen hekelde, die vooral als afleidingsmaneuver dienen voor gebrek aan realisaties.

Niet de slechtste van de klas

Demir verwijst naar de meest recente cijfers voor het jaar 2021 vanuit de EEA, het Europees Milieuagentschap. Daar uit blijkt dat Vlaanderen en België niet tot de slechte leerlingen van de EU-27 behoren.

Eerst uitvoeren wat overeengekomen is

“De Vlaamse Regering is van oordeel dat de eerste prioriteit van de Europese Commissie moet liggen in het helpen van de lidstaten bij het versnellen van de transitie van geïmporteerde fossiele brandstoffen en het verzekeren van de beschikbaarheid van betaalbare energie, door de uitvoering van de overeengekomen dossiers. De focus van de lidstaten moet de komende jaren liggen op het bereiken van de toch al ambitieuze doelstellingen voor 2030 door middel van concrete maatregelen. De aard van deze uitdagingen op korte termijn rechtvaardigt volgens ons het uitstellen van de discussie over de doelstelling voor 2040”, laat de regering formeel weten aan de Commissie.

Balans tussen ambities en haalbaarheid

“Als de timing rijp is, zal de Vlaamse Regering constructief bijdragen aan de discussies over het bepalen van de doelstelling voor 2040. Bij het vaststellen van de doelstelling voor 2040 moet echter een realistische benadering worden gevolgd, waarbij de juiste balans tussen ambities en haalbaarheid moet worden gevonden. Het is daarom essentieel dat de 2040-doelstelling rekening houdt met de specifieke omstandigheden van de lidstaten”, liet de regering nog weten.

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2023 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel