06/03/2024

Vlaanderen kreeg al 17.000 hectare onder effectief natuurbeheer erbij

natuur
Terug naar artikeloverzicht

Sinds het aantreden van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir steeg de oppervlakte natuur onder effectief natuurbeheer in Vlaanderen van 91.357 naar 108.239 hectare, een stijging van bijna 18 procent. De komende maanden worden nog afdoende dossiers behandeld om in 2024 de doelstelling van 20.000 hectare extra natuur onder effectief natuurbeheer te bereiken. Alles wijst erop dat dit vlot behaald zal worden.

“De oppervlakte natuur die we via natuurbeheer beschermen was nog nooit zo groot. Natuur is geen vijand, maar net een bondgenoot voor de vele uitdagingen die voor ons liggen. Van klimaatopwarming tot extreme weersfenomenen. Een goede zaak ook voor de bescherming en toegankelijkheid van onze natuur, maar we blijven ons inzetten om dat verder uit te breiden”, klinkt het.

Extra bescherming

Gebieden onder effectief natuurbeheer zijn natuurgebieden met een reservaatstatus of gebieden met een goedgekeurd beheerplan. Die gebieden genieten extra bescherming en krijgen streefdoelen opgelegd om de biodiversiteit te verhogen. Ze moeten bijvoorbeeld belangrijke leefgebieden en populaties van inheemse dieren en planten kunnen waarborgen. Tegelijk moet er ook een minimale toegankelijkheid voorzien worden, waarbij de bezoekers de draagkracht van het gebied niet aantasten maar de florerende natuur toch kunnen bewonderen. De gebieden worden beheerd door de Vlaamse overheid, door natuurverenigingen, door lokale besturen of door private eigenaars.

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2024 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel