30/05/2022

Vlaanderen als toonaangevende recyclagehub: tweede call voor financiële steun voor projecten die investeren in innovatieve recyclagetechnieken

recycleren
Terug naar artikeloverzicht

In een circulaire economie houden we materialen zo lang mogelijk in de kringloop om de afvalberg te verkleinen en de ontginning van nieuwe grondstoffen te beperken. Daarvoor hebben we efficiënte technieken nodig die afgedankte materialen opnieuw omzetten in bruikbare grondstoffen. Om de implementatie van innovatieve recyclageprojecten te ondersteunen, verdeelt de Vlaamse Regering in totaal 30 miljoen Euro aan Europese relancemiddelen. De OVAM lanceert hiervoor in totaal twee calls voor ondernemingen die investeren in innovatieve recyclagetechnieken en in aanmerkingen komen voor financiële ondersteuning. De tweede call voor 15 miljoen Euro opent vandaag en loopt tot 22 augustus 2022.

Het doel van de steun is om Vlaanderen in een versneld tempo om te bouwen tot een belangrijke recyclagehub en zo mee te helpen aan de realisatie van een circulaire economie. Vlaanderen is Europees koploper op het vlak van selectieve inzameling en recyclage. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil de lat nog hoger leggen: “Vlaanderen moet op Europees en wereldniveau toonaangevend zijn als recyclagehub. Deze extra middelen kunnen het noodzakelijke duwtje in de rug betekenen dat bedrijven nodig hebben om met een nieuwe techniek effectief aan de slag te gaan en op te schalen. In circulaire economie investeren is investeren in ons leefmilieu. Minder afval wil bovendien ook zeggen minder CO2-uitstoot”.

De steun is gericht op recyclageprojecten die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen. De ambitie hierbij is om een substantiële milieuwinst te creëren in verhouding tot de verleende ondersteuning. Dit steunmechanisme wordt gefinancierd met middelen die afkomstig zijn uit de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV) van de Europese Unie.

Lancering tweede call op 30 mei

Vorig jaar lanceerde de OVAM een eerste oproep voor innovatieve recyclage projecten die de voortrekkersrol van Vlaanderen in de circulaire transitie kunnen versterken. Een eerste selectie van zes projecten kreeg nu in totaal vijftien miljoen euro. De tweede call voor opnieuw 15 miljoen euro loopt van 30 mei tot en met 22 augustus (17 uur).

Na het sluiten van de call beoordeelt een jury de steunvragen op basis van diverse criteria. De jury legt finaal een rangschikking van te steunen projecten voor aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

De toegekende steun bedraagt maximaal 35 % van de meerkost van de innovatieve recyclagetechnologie vs. een klassieke technologie, met een maximum steunbedrag van 3 miljoen euro. De milieu-investering moet minimaal 500 000 euro bedragen.

De zoektocht spitst zich toe op recyclage of de voorbereiding op recyclage, op technieken die het gebruik van gerecycleerd materiaal in het productieproces mogelijk maken, en op technieken voor de verwerking van asbesthoudend afval. Daarnaast moet de vooropgestelde techniek zowel innovatief als startklaar zijn. Ingeburgerde methodes en processen komen niet in aanmerking, en de oproep is ook niet bedoeld om onderzoek naar nieuwe technologie te ondersteunen. Het project moet op relatief korte termijn marktklaar zijn en voor medio 2026 volledig gerealiseerd en operationeel.

Diverse opportuniteiten

Er zijn verschillende opportuniteiten om in te zetten op meer recyclage in Vlaanderen. Dat toonde eerder een verkennende marktanalyse aan: de verwerking van asbestafval (in het bijzonder asbestcement), recyclage van kunststoffen, luiers, textiel, matrassen... . Deze opsomming is echter te beschouwen als niet-limitatief. Elk initiatief dat Vlaanderen op weg zet om een toonaangevende recyclagehub binnen Europa te worden, komt potentieel in aanmerking voor ondersteuning.

Meer info

Meer informatie is te raadplegen op https://ovam.vlaanderen.be/vlaanderen-als-recyclagehub.

 

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid