22/07/2014

Vlaamse subsidies bodemerosie duurzaam bestrijden

Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege verleent voor de eerste jaarhelft van 2014 aan tien gemeenten in totaal 650.000 euro subsidies voor erosiebestrijding. Preventieve bodembeschermingsmaatregelen moeten bij zware regenval modderstromen verhinderen waardoor schade en ruimingskosten worden beperkt. Ook het wegspoelen van de meest vruchtbare akkergrond wordt door erosiebestrijding tegengegaan.

Sinds 2002 ondersteunt de Vlaamse overheid gemeenten bij het maken van erosiebestrijdingsplannen en het uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen. Minister Schauvliege zorgde er in 2010 voor dat gemeenten ook subsidies kunnen krijgen voor de aanstelling van een erosiecoördinator. Globaal ontvingen de gemeenten sinds 2002 voor 19,3 miljoen euro aan subsidies om erosieproblemen aan te pakken.“Voor de gemeenten is een belangrijke rol weggelegd bij de realisatie van brongerichte, kleinschalige infrastructuurmaatregelen zoals bijvoorbeeld grasbufferstroken, bufferbekkens, dammen of erosiepoelen op hoger gelegen akkers. Dit type maatregelen heeft tot doel om gericht het afstromende water te vertragen en te bufferen en het meegevoerde sediment te doen neerslaan”, zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

Gemeenten die voor de eerste jaarhelft van 2014 subsidies ontvangen:

In Limburg gaat het in Tongeren om de projecten ‘Raam te Rutten’ enWeeraardstraat Aquaduct  Widooie’ en in Gingelom om de uitbreiding van het project ‘Mielen-boven-Aalst’. Kortessem krijgt subsidies voor de aanstelling van een erosiecoördinator.

In Vlaams-Brabant krijgt Beersel subsidies voor het project ‘Erf De Keizer’, Grimbergen voor het project ‘Potaarde’ en Wemmel voor het project ‘Dorekensveld’. Sint-Pieters-Leeuw kan een erosiecoördinator aanstellen.

De Oost-Vlaamse gemeente Lierde krijgt een subsidie voor het erosiebestrijdingswerk ‘Kakebeke’.

In West-Vlaanderen krijgt Meulebeke subsidies voor twee projecten ‘Vuilputstraat – Hoeve Hustvelde’ en ‘Eeckbosstraat - Sint-Amandstraat - Ketelberg’ en Tielt voor het project ‘Marialoopbeek - Sint-Amandstraat’.

Ongeveer een kwart van de Vlaamse landbouwpercelen, vooral gelegen in heuvelachtige gebieden met een (zand)lemige bodem, is licht tot sterk erosiegevoelig. Na zware regenval treden regelmatig problemen met water- en modderstromen op. Die leiden tot schade aan woningen en tot hoge ruimingskosten op wegen. Minder zichtbaar, maar minstens even ernstig, zijn de gevolgen van de aanvoer van sediment naar de waterlopen en rioleringen. De kosten voor baggeren en ruimen van specie, die in de waterloop of riolering vaak nog beladen geraakt met verontreinigende bestanddelen, kunnen hoog oplopen en veroorzaken milieuhinder. Door bodemerosie verdwijnt ook de meest vruchtbare bodemlaag van de akkers en zien landbouwers één van hun belangrijkste productiefactoren letterlijk wegspoelen.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “Preventieve erosiebestrijding is het meest duurzame antwoord op de problematiek van bodemerosie. We stimuleren niet alleen de landbouwers om teelttechnische maatregelen uit te voeren via beheerovereenkomsten, maar ook de gemeenten om brongericht kleinschalige infrastructuurwerken uit te voeren. Met een preventief erosiebeleid ondersteunen we de rioleringsinspanningen en beheersen we de sedimentaanvoer naar waterlopen en waterwegen. Dat leidt tot minder schade en minder ruimingskosten.”

Persinfo:
Brigitte Borgmans
Persadviseur Vlaams minister Joke Schauvliege
Tel 02 552 63 41
Gsm 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be