Vlaamse subsidie voor water(be)sparende bedrijfsprojecten

Gepubliceerd op 28/01/2019

Innovatieve projecten moeten waterbeschikbaarheid verhogen bij droogte

Als minstens drie bedrijven de handen in mekaar slaan om zich beter te wapenen tegen droogte, kunnen ze daarvoor bij de Vlaamse Milieumaatschappij projectsubsidies aanvragen tot en met 12 april 2019. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege maakt daarvoor 4 miljoen euro extra vrij.

De voorbije zomer kreunde Vlaanderen onder de droogte, met alle gevolgen van dien voor de landbouw, de industrie, de scheepvaart,… Daarom is in de Vlaamse begroting voor 2019 4 miljoen euro extra opgenomen om het waterbeleid te versterken en zo beter voorbereid te zijn op droogteperiodes. Het budget wordt als subsidie beschikbaar gesteld voor projecten die de waterbeschikbaarheid verhogen in periodes van droogte en waterschaarste en het bijkomende water ter beschikking stellen aan andere bedrijven via samenwerking.

Onder de noemer ‘Proeftuinen droogte’ lanceert de VMM een oproep aan industriële bedrijven, landbouwers, … om ten laatste op 12 april 2019 een voorstel in te dienen. Het voorstel moet:

  • een samenwerking zijn tussen minstens 3 bedrijven,
  • initiatieven bevatten die de bedrijven waterrobuuster maken in tijden van droogte, waardoor deze bedrijven minder te lijden zullen hebben van waterschaarste.
  • een minimaal te subsidiëren budget hebben van 100.000 euro. 

Enkele voorbeelden:

  • Gezamenlijke opvang van regenwater, koelwater en spoelwater en optimale verdeling tussen alle partners.
  • Een project dat de infiltratie van zoet water verhoogt en op die manier de verzilting terugdringt. Dat zorgt voor een grotere beschikbaarheid van zoet water dat vervolgens kan gebruikt worden voor industriële of agrarische toepassingen of voor drinkwaterproductie. 

In mei 2019 zal een eerste selectie gemaakt worden. Eind 2019 volgt een tweede selectie en worden de subsidies toegekend zodat de geselecteerde projecten vanaf januari 2020 van start kunnen gaan. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 75%. De projecten moeten ten laatste eind 2024 gerealiseerd zijn.

Meer voorbeelden, het aanvraagformulier en het volledige reglement vind je op www.vmm.be/water/proeftuinendroogte

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Overheid