20/10/2023

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie voor onbepaalde tijd verlengd en uitgebreid tot gans Vlaanderen

bouw-en slooppuin 65107543.jpg
Terug naar artikeloverzicht

19 oktober 2023 - Er is dan toch enigszins positief nieuws voor wie in Vlaanderen binnenkort zijn woning gaat slopen en heropbouwen. De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie voor particulieren die een gebouw slopen en een volledige nieuwe woning herbouwen liep normaal gezien eind dit jaar af, maar wordt nu voor onbepaalde tijd verlengd. De premiehoogte blijft behouden op 10.000 euro. Deze premie kan aangevraagd worden door wie niet in aanmerking kan komen voor een federale btw-verlaging naar 6 procent voor sloop- en heropbouw. Daarenboven kan de Vlaamse premie voortaan ook aangevraagd worden in gans Vlaanderen”, meldt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

Samen met de verlenging voor onbepaalde termijn van de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie, worden ook de toekenningsvoorwaarden geactualiseerd. Wie vanaf 2024 een vergunningsaanvraag voor sloop- en heropbouw indient en in aanmerking wil komen voor de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie, komt in aanmerking wanneer de nieuwe woning(en) of het(de) nieuwe appartement(en) niet langer zal aangesloten worden op het aardgasdistributienet. Dat was immers als maatregel voorzien in het geactualiseerde Vlaamse Energie- en Klimaatplan (VEKP) van afgelopen voorjaar.

Extra aandacht voor asbest

In veel gebouwen die gesloopt worden, zal er ook asbest zitten. Bij het slopen van ieder gebouw is het van groot belang dat dit steeds gebeurt volgens de eisen die van toepassing zijn. Wie voortaan in aanmerking wil komen voor de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie, zal moeten aantonen dat de sloop veilig werd uitgevoerd conform de asbesteisen. Bij iedere sloop moet al het asbesthoudend materiaal voorafgaand geïnventariseerd en nadien selectief ontmanteld en ingezameld worden voor verwerking in overeenstemming met de regelgeving.

Goed nieuws voor bouwsector

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Sloop en heropbouw van verouderde panden is vaak veel efficiënter om de energiefactuur drastisch te reduceren dan gedeeltelijke renovatie. Het behoud en uitbreiding van deze maatregel is eigenlijk de evidentie zelve en is een verdere stimulans om ons verouderd woningpark duurzaam te vernieuwen. Ook de bouwsector zal er wel bij varen”.

Tijdig premie aanvragen

Let op: De premie moet steeds worden aangevraagd binnen de drie maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning door het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2023 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel