05/04/2012

Vlaamse Regulieringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse Regulieringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) zorgt voor een efficiënte organisatie en werking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt. Ze wijst de netbeheerders aan en reikt leveringsvergunningen uit aan de leveranciers.
Daarnaast geeft ze adviezen aan de Vlaamse overheid om de organisatie en de werking van de energiemarkt te optimaliseren. Verder stelt de VREG een technisch reglement op voor de toegang tot het elektriciteits- en aardgasnet en het beheer en de uitbreiding ervan. Ze behandelt geschillen die betrekking hebben op de toegang tot het distributienet, evenals de toepassing van de gedragscode en het technisch reglement.