15/02/2019

Vlaamse regering tekent voor Blauwe Cluster

Terug naar artikeloverzicht

Blauwe Cluster ondertekende een clusterpact met de Vlaamse Regering, in aanwezigheid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters, Vlaams minister voor Energie Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel. Dit pact legt het engagement vast van de speerpuntcluster, de clusterleden (bedrijven en kennisinstellingen) en de overheid. 

In 2016 lanceerde Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters het nieuwe clusterbeleid dat strategische samenwerking tussen bedrijven, sectoren en onderzoekers moet stimuleren in enkele voor Vlaanderen strategische sectoren. Vijf speerpuntclusters kwamen daar al uit voort: Catalisti (chemie en kunststoffen), SIM (slimme materialen), VIL (duurzame logistiek), Flux50 (energie) en Flanders’ Food (voeding). Stuk voor stuk sluiten ze aan bij de sterkten van de Vlaamse industrie en kennisinstellingen, waardoor ze zowel naar werkgelegenheid als naar toegevoegde waarde economisch het verschil kunnen maken. Door de clusterwerking zal de economische impact van de innovatie in deze sectoren de komende jaren bovendien gevoelig stijgen.

Als land aan de Noordzee wil de Vlaamse regering nu ook inzetten op duurzame innovatieve initiatieven op en rond de Noordzee. Ze erkent daarom vandaag de Blauwe Cluster als zesde speerpuntcluster. De zee biedt immers heel wat mogelijkheden, waar ook Vlaanderen een duidelijke voortrekkersrol kan opnemen. Het is namelijk niet de grootte van onze kust die ertoe doet, maar wel het potentieel van de blauwe economie binnen haar bereik. 

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters steunt de cluster met werkingsmiddelen en ook met extra projectmiddelen: “De zee heeft enorm veel te bieden op vlak van innovatieve ontwikkelingen rond bijvoorbeeld voeding, transport, energie…dat potentieel wordt nog niet voldoende benut. Met dit clusterpact wordt de basis gelegd voor een innovatieve en duurzame ontwikkeling van onze Noordzee. Het engagement dat we als Vlaamse overheid aangaan is niet min: het gaat om maximaal 500.000 euro per jaar en dat voor een termijn van 10 jaar. Daarnaast zal er dit jaar ongeveer 80 miljoen euro ter beschikking zijn voor onderzoeks- en innovatieprojecten die de clusters kunnen uitvoeren om de competitiviteit van hun clusterleden te ondersteunen. Maar voor wat hoort wat: voor iedere euro van de overheid moeten de bedrijven minstens ook één euro investeren in onderzoek.”

Een enorme hefboom waarmee Vlaanderen volop kan inzetten op innovatieve ontwikkelingen rond zeewering, zandontginning, energie, transport, aquacultuur, biotechnologie, toerisme, microplastics... Blauwe energie is bijvoorbeeld een belangrijk element in de energietransitie naar meer hernieuwbare energie, met de uitbreiding en verdere ontwikkeling van de windmolenparken, maar ook beloftevolle drijvende zonne-energie en innovatieve energieopslagmethoden. Bovendien staan er veel uitdagingen te wachten op vlak van beheer van oceanen die ook voor Vlaanderen heel relevant zijn, zoals de ontzilting van zeewater en het verwijderen van micro- of nanoplastics. 

Met de erkenning van de Blauwe Cluster als zesde speerpuntcluster toont Vlaanderen haar ambitie. De nauwe samenwerking tussen bedrijven en de sterk uitgebouwde mariene wetenschapswereld in Vlaanderen, zorgt voor een ideale voedingsbodem voor innovatie. De Blauwe Cluster legt hierbij niet de nadruk op één sector, maar op een hele reeks van sectoren die duurzame activiteiten op zee ontwikkelen. In die zin is de zesde speerpuntcluster verschillend van het bestaande clusterlandschap en is ze er complementair aan. Door de deelname van vooraanstaande kleine, middelgrote en grote bedrijven, zorgt de Blauwe Cluster ervoor dat zij hun groei versnellen en internationale uitdagingen kunnen aangaan. 

Minister-president Geert Bourgeois“Onze wetenschappers zeggen dat de 21ste eeuw de eeuw van de oceaan wordt. De zee is niet enkel een immens prachtige natuurbron, ze biedt ook een zee van mogelijkheden voor onderzoek en duurzame exploitatie in tal van sectoren. Met de Blauwe Cluster wil Vlaanderen volop inzetten op innovatieve ontwikkelingen zoals zeewering, zandontginning, energie, transport, aquacultuur, biotechnologie, toerisme, educatief toerisme, microplastics en de transitie naar meer hernieuwbare energie. Dit clusterpact legt de basis voor de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen omtrent een  innovatieve en duurzame ontwikkeling van onze Noordzee”.

 

Bron: Kabinet minister Philippe Muyters