Vlaamse regering keurt definitief het ontwerpdecreet goed dat instemt met bijlage V van het OSPAR-Verdrag.

Gepubliceerd op 23/04/2004

Op voorstel van de Vlaamse ministers Gilbert BOSSUYT,
Patricia CEYSENS, en Jef TAVERNIER:

Na advies van de MiNa-Raad, de SERV en de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het ontwerpdecreet goed dat instemt met bijlage V van het OSPAR-Verdrag. Het OSPAR-Verdrag ter bescherming van het mariene milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan werd op 22 september 1992 in Parijs ondertekend door Belgi, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. In aanvulling bij dit Verdrag werd de bijlage V door dezelfde Verdragsluitende Partijen goedgekeurd in Sintra op 23 juli 1998. Deze bijlage voorziet bijkomende maatregelen om het mariene milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van menselijke activiteiten en ter verzekering van het behoud en duurzame gebruik van biologische diversiteit in de Noordelijke Atlantische Oceaan. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Bron : persdienst Vlaamse regering

___________________________________

Extra info :

Nieuwsbericht : De Vlaamse regering keurt principieel het voorontwerp van decreet goed dat instemt met bijlage V van het OSPAR- Verdrag. (06/02/2004)