07/12/2001

Vlaamse regering keurt aanpak afbakening natuur goed

Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse regering heeft, op voorstel van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua, de aanpak van de eerste fase van de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk goedgekeurd.

De Vlaamse regering zal met deze afbakening het decreet natuurbehoud uitvoeren. Groene bestemmingen zullen een prioritair beschermd statuut krijgen en deel uitmaken van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Bijkomend zullen gebieden met een belangrijke natuurwaarde een groene bestemming via een ruimtelijk uitvoeringsplan krijgen. Het gaat om groene zones op de gewestplannen waarvoor een extra bescherming zal worden ingebouwd. Hier zitten de belangrijkste natuurgebieden in, maar ten dele ook landbouwgronden en bossen met ecologische waarde.

In dit toekomstige VEN-gebied is natuurbehoud de absolute prioriteit. Per deel zal er een natuurrichtplan opgesteld worden en zal er nagegaan worden waar er vanuit natuurperspectief naartoe gegaan moet worden.

Het afbakeningsplan treedt pas definitief in voege na een openbaar onderzoek. Vooraleer dit openbaar onderzoek opstart, zullen de uitvoeringsbesluiten (inzake vergoedingen en beperkende maatregelen) en de decretale initiatieven (om de fiscale maatregelen inzake de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van successierechten en onroerende voorheffing mogelijk te maken) principieel worden goedgekeurd door de Vlaamse regering. Deze bepalingen geven de burger meer duidelijkheid over de gevolgen van het afbakeningsplan.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Bart Tommelein, woordvoerder van minister- president Dewael, tel. (02) 553 29 11