21/06/2023

Vlaamse Regering gaat over tot hersamenstelling van de Minaraad

natuur_veld.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 16 juni beslist tot een algehele hersamenstelling van de Minaraad – voluit de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen. De Vlaamse Regering heeft aldus bij besluit 24 raadsleden benoemd of herbenoemd. Zij zullen in de volgende vier jaar instaan voor alle overleg, discussie en beslissingen die nodig zijn om te komen tot de adviezen van de Minaraad.

De Minaraad verstrekt advies aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over omzeggens alle ontwikkelingen in het omgevingsbeleid: klimaat- en energiebeleid, materialen en afval, gevaarlijke stoffen, lucht-, bodem- en waterbeleid, natuur- en ecosysteembeleid, evenals algemene kwaliteit van de omgevingswetgeving.

Daartoe telt de Minaraad 24 stemgerechtigde raadsleden, waarvan er acht de milieuverenigingen vertegenwoordigen, zes de sociaal-economische organisaties representeren, twee voor de open ruimte organisaties optreden, twee de socio-culturele organisaties die de belangen van consumenten of gezinnen vertegenwoordigen, twee namens de provincies en de steden/gemeenten spreken, en vier onafhankelijke deskundigen. Voor de 20 eerst vernoemde leden is er ook telkens een plaatsvervangend lid benoemd.

Met deze brede samenstelling bestrijkt de Minaraad dus het brede palet aan maatschappelijke inbreng en expertise, dat nodig is om te kunnen adviseren over de complexe problemen van het omgevingsbeleid.

Hieronder vindt u een overzicht van de samenstelling van de Minaraad, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering:

 

Klik hier voor het benoemingsbesluit

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse overheid