07/03/2024

Vlaams Parlement steunt Blue Deal-decreet van Zuhal Demir

riet_oevergewas_vijver
Terug naar artikeloverzicht

Zonder één tegenstem heeft een meerderheid in het Vlaams Parlement het zogenaamde Blue Deal-decreet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir goedgekeurd. Demir wil zorgen voor continuïteit in de aanpak van droogte en waterschaarste. Daarom zal elke toekomstige Vlaamse Regering binnen een jaar na haar aantreden een Blue Deal met concrete investeringen moeten opmaken. Dat is nu verankerd in het zogenaamde Blue Deal-decreet, dat definitief groen licht kreeg in het halfrond. 

Zuhal Demir reageert dankbaar en vastberaden: “De Blue Deal is ons sterk antwoord op de aanpak van extreme weerssituaties in Vlaanderen en broodnodig in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte en overstromingen. Dit laten doodbloeden na één legislatuur zou een historische vergissing zijn. We moeten de inspanningen blijven volhouden, zeker met de klimaatverandering in het achterhoofd. Door dit decreet zal elke nieuwe Vlaamse Regering een Blue Deal moeten opmaken en laten goedkeuren, met niet alleen doelstellingen, maar ook de financiering van concrete maatregelen ervan”. 

Legislatuurplan

Met het decreet wordt de Blue Deal gekoppeld aan de vijfjaarlijkse beleidscyclus van de Vlaamse Regering. De Blue Deal wordt hierdoor een soort ‘legislatuurplan’ voor de volledige regeerperiode. Dat plan zal duidelijke doelstellingen bevatten om water maximaal vast te houden en duurzaam te gebruiken, maar ook om de risico’s op waterschaarste én overstromingen te verminderen. Bovendien zal ook voor de nodige financiering moeten worden gezorgd. Zo verzekert Demir de verderzetting van de principes van haar Blue Deal, die in de zomer van 2020 werden vastgelegd door de Vlaamse Regering.    

Vlaanderen weerbaar waterland

Vlaams minister Zuhal Demir: “We komen van ver, maar met de Blue Deal koos Vlaanderen er resoluut voor om het roer om te gooien. Elke dag opnieuw gaan we in Vlaanderen de wateruitdaging aan. Er is nooit eerder zoveel geïnvesteerd in onze natte natuur en onze waterbevoorrading om de droogte te bestrijden. We maken van Vlaanderen een weerbaar waterland met ruimte voor water om hen te beschermen tegen overstromingen. We ontharden en vergroenen om het water terug de grond te laten insijpelen. Met tal van investeringen maken we van Vlaanderen opnieuw een spons. Deze uitdaging overschrijdt echter de legislatuur. Dit decreet toont duidelijk aan dat we met deze Vlaamse Regering aan langetermijnbeleid doen.”

Honderden investeringsprojecten

Demir ontwikkelde het toonaangevende Blue Deal-plan in 2020 en slaagde er de voorbije jaren in de budgetten voor waterbeleid stelselmatig te verhogen en structureel te verankeren in de Vlaamse begroting. Dankzij de Blue Deal werden al honderden investeringsprojecten opgestart in Vlaanderen om te komen tot meer klimaatrobuuste watersystemen, zodat die meer water kunnen opnemen en vasthouden. 

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2024 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel