17/04/2020

Vlaams minister Demir: “Geen extra verlenging van behandelingstermijnen en openbare onderzoeken”

digitaal_invullen
Terug naar artikeloverzicht

Er komt geen bijkomende verlenging van de behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir beslist. Lopende openbare onderzoeken die eerder omwille van de COVID-19-maatregelen waren opgeschort kunnen verdergezet worden na 24 april. Ook nieuwe openbare onderzoeken kunnen vanaf dan worden opgestart. “De lokale besturen geven via VVSG aan voldoende operationeel te zijn om verder te werken en zijn geen vragende partij voor een extra verlenging. Ik heb altijd gezegd dat we niet onnodig termijnen zouden opschorten. Voor veel particulieren, investeerders, maar zeker ook de bouwsector is dit dan ook positief nieuws”, stelt Demir.

Aan het begin van de COVID-19 maatregelen, op 24 maart, besliste de Vlaamse regering een aantal wijzigingen te treffen voor termijnen en verplichtingen uit het omgevingsvergunningsdecreet en ruimtelijke planprocessen. De beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers werden als voorzorgsmaatregel verlengd, zonder dat overheden verplicht werden om beslissingen uit te stellen. Lopende openbare onderzoeken werden wél verplicht opgeschort vanaf 25 maart tot 24 april 2020.

“Er komt geen bijkomende verlenging”, laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weten. “De resterende dagen van de openbaar onderzoeken kunnen herstarten na 24 april 2020. Ook nieuwe openbare onderzoeken kunnen worden opgestart. We zullen de lokale besturen hierover informeren.”

De dienstverlening van lokale besturen behoort tot de essentiële dienstverlening. Dit betekent dat inwoners zich mogen verplaatsen naar het gemeentehuis voor inzage in de documenten, tijdens een openbaar onderzoek of voor informatie allerhande. “Uiteraard moeten wel steeds alle mogelijke maatregelen getroffen worden om de afstandsregels te respecteren en de veiligheid van inwoners en personeelsleden te garanderen. Steden en gemeenten kunnen zich daarin organiseren hoe ze willen”, stelt Demir.

Lokale besturen worden wel gewezen op de verplichtingen inzake de informatieverspreiding op hun website en aanplakkingen. Zij worden gevraagd hun burgers maximaal te informeren en ook gebruik te maken van extra communicatiekanalen als dat mogelijk is.

 

Zo veel mogelijk reguliere termijnen respecteren

Demir herhaalt nogmaals dat de initiële verlenging van behandelingstermijnen niet in elk dossier tot vertraging moet leiden. “Integendeel, lokale besturen geven veelal aan dat ze nog voldoende operationeel zijn. Ik ga er dan ook van uit dat ze zo veel mogelijk de normale termijnen respecteren en dus vergunningen snel afleveren.”

“Met de beslissing kan ook de economie terug aanzwengelen. Een vlotte vergunningverlening is essentieel om het land draaiende te houden in deze moeilijke tijden”, besluit Demir.

 

 

Bron: woordvoerder Vlaams Minister Zuhal Demir