Vlaams landbouwinvesteringsfonds, kortweg VLIF

Gepubliceerd op 23/12/2003

Sociale landbouwbedrijven en landbouwcoperaties van consumenten kunnen voortaan rekenen op investeringssteun van het Vlaams landbouwinvesterings-fonds, kortweg VLIF. Het uitvoeringsbesluit is principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Op die manier worden deze bedrijven gelijkgesteld met alle andere landbouwbedrijven. Er zal over dit besluit nog advies worden ingewonnen bij de EU en overleg worden gepleegd met de federale minister bevoegd voor de organisatie van de Interministerile Conferentie Landbouw.

Bron: Vlaamse regering in kort bestek.