12/10/2012

Vlaams Kunststofcentrum neemt nieuwe analyseapparatuur voor gerecycleerde kunststoffen in gebruik

Terug naar artikeloverzicht

Het Vlaams Kunststofcentrum (VKC) in Kortrijk heeft deze week gloednieuwe analyseapparatuur voor het hergebruik van kunststofverpakkingen in gebruik genomen. Dit is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het VKC, de onderzoeksafdeling van Flanders’ PlasticVision, de competentiepool Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry (FISCH) en Procter & Gamble. Het project kan rekenen op Europese en Vlaamse cofinanciering. De nieuwe test- en meetinfrastructuur ondersteunt het gebruik van gerecycleerde kunststoffen om op een ecologische en economische manier kunststofflessen voor consumentengoederen te produceren. Recent heeft het VKC eveneens een structurele samenwerking opgezet met de provincie West-Vlaanderen waarbij het VKC inspeelt op de economische speerpunten van de provincie.

De kunststoffenindustrie wordt vandaag geconfronteerd met belangrijke uitdagingen zoals stijgende grondstofprijzen van polymeren en nieuwe trends en reglementeringen rond afvalverwerking. Zuiniger omgaan met natuurlijke grondstoffen staat hierin centraal. De industrie heeft bijgevolg een grote nood aan meer technische kennis over het hergebruik van kunststoffen om op die manier afval om te vormen tot een volwaardig product.

Dankzij nieuwe gesofisticeerde analyseapparatuur zal het VKC een competentiecentrum opzetten dat gespecialiseerd is in de identificatie en karakterisering van post-consumer gerecycleerde kunststoffen. Het doel is een recyclagesysteem te ontwikkelen om high density polyethyleen (HDPE) te hergebruiken in verpakkingen via de technologie van extrusion blow moulding (EBM) en injection stretch blow moulding (ISBM). De creatie van een dergelijk centrum dat de kennis heeft om bedrijven te ondersteunen in het hergebruik van kunststoffen is uniek in Europa.

Het onderzoeksproject loopt over twee jaar en vertegenwoordigt een totale investering van 769.566 euro waarvan 85% wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Vlaamse overheid.

Het EFRO-project werd geïnitieerd binnen de nieuwe competentiepool FISCH. Een van de doelstellingen van FISCH is precies open innovatie-infrastructuur op te zetten om de enorme kennis binnen de chemiecluster in Vlaanderen met ondernemingen te delen”, zegt Frans Dieryck, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen en voorzitter van FISCH.

Voor de realisatie van het project werkte het VKC nauw samen met Procter & Gamble. De grootste producent van consumer goods ter wereld, met een belangrijk R&D-center in Vlaanderen, wil recyclaat maximaal inzetten voor kunststofverpakkingen en vond in het VKC een ideale partner.

Recent heeft de afdeling VKC binnen Flanders’ PlasticVision tevens een structurele samenwerking opgezet met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen. VKC vervult immers een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de economische speerpunten die de provincie in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) in Vlaanderen naar voor schuift.
De POM West-Vlaanderen neemt, in opdracht van het provinciebestuur, het voortouw in een KMO-gerichte concretisering van dit NIB. ‘Nieuwe en intelligente materialen en producten en industrial design’ vormt daarbij één van de speerpunten.

Samen met talrijke partners, waaronder essenscia vlaanderen en Centexbel, wordt in dit kader werk gemaakt van een concrete Fabriek voor de Toekomst voor de versterking van het industriële weefsel. De unieke test- en meetinfrastructuur van VKC vormt hierbij een essentieel onderdeel om KMO’s te ondersteunen in hun innovatieproces.
Ook West-Vlaanderen kreeg hiervoor Europese en Vlaams steun. Voor de drie clusters (naast ‘new materials’ ook ‘cleantech – blue energy’ en ‘voeding’) die West-Vlaanderen naar voor schuift kan op die manier ruim 2,6 miljoen euro worden geïnvesteerd in de basisuitbouw van de Fabrieken voor de Toekomst.

Jean de Bethune, voorzitter van de provincieraad van West-Vlaanderen en trekker van het West-Vlaamse Fabrieksmodel: “De Fabrieken voor de Toekomst vormen een uniek samenwerkingsverband waarbij we alle actoren op regionaal, provinciaal en Vlaams niveau kunnen bundelen. Op die manier kunnen we de nodige dwarsverbanden creëren tussen het hoger onderwijs, kennis- en onderzoekscentra, ondernemingen en de diverse overheden, om het innovatiepotentieel van onze KMO’s structureel te stimuleren en te versterken. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat, ook in een geglobaliseerde economie, onze industrie nog steeds een duurzame toekomst heeft in Vlaanderen.”

Bron :  essenscia