Vlaams klimaatplan pleit voor circulaire economie

Gepubliceerd op 26/10/2018

Momenteel komt meer dan 60 procent van de CO2-uitstoot in Vlaanderen van de productie, het transport en de consumptie van goederen, en de verwerking ervan als afval. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan moeten we werk maken van circulaire economie. Producten moeten langer meegaan en intensiever worden gebruikt. Vlaanderen moet een netwerk van hersteldiensten uitbouwen en steun verlenen aan de deeleconomie en aan groene businessmodellen. Er is nood aan een gebouwenpaspoort om afbraakmaterialen beter te recuperen. En Vlaanderen moet een circulaire taxshift voorbereiden: het moet het gebruik en verlies van grondstoffen zwaarder belasten, en een beter beheer van de hulpbronnen juist goedkoper maken.

Meer info:

https://www.lne.be/beleid-en-regelgeving/beleidsthemas/klimaat/vlaams-klimaatbeleidsplan

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid