09/10/2018

Vlaams klimaatbeleidsplan en energiebeleidsplan 2021-2030

Terug naar artikeloverzicht

Het klimaatrapport van de VN dat op 8 oktober 2018 bekend gemaakt werd, toont aan dat de tijd dringt om de opwarming onder 1,5 graden te houden. Daarom vragen de adviesraden SERV, Minaraad en SALV aan de Vlaamse Regering om de ontwerp klimaat- en energieplannen 2021-2030 al in deze legislatuur krachtiger te maken en zo Vlaanderen op het juiste spoor te zetten naar een koolstofarme maatschappij.

De algemene conclusie luidt dat de plannen extra acties, centen, cijfers en draagvlak nodig hebben om de energie- en klimaattransitie naar een koolstofarme maatschappij op het juiste spoor te kunnen zetten en om zo de doelstellingen van het Verdrag van Parijs mee te realiseren. Er zijn namelijk duidelijke indicaties dat de intenties en acties uit de plannen zullen tekortschieten: de uitdagingen zijn bijzonder groot ten opzichte van de evoluties in het verleden en er worden in verhouding tot de uitdaging wellicht onvoldoende nieuwe maatregelen of versterkingen van bestaande maatregelen voorgesteld.

De SALV, Minaraad en SERV vragen concreet om de plannen én het beleid al in deze legislatuur krachtiger te maken. Dat kan door een stevigere onderbouwing, betere processen en een paar forse versnellers voor de transitietrein. De raden adviseren hierbij om vooral in te zetten op de kilometerheffing voor alle voertuigen, de versnelde energierenovatie van woningen en het wegwerken van hinderpalen voor hernieuwbare energie. Ook suggereren de raden om nieuwe of hernieuwde acties te verkennen die als doel hebben huishoudens aan te zetten hun totale koolstofvoetafdruk te verminderen alsook bedrijven op positieve manier te stimuleren tot klimaatvriendelijke processen en acties. Verder vinden de raden dat de plannen efficiënter moeten inzetten op een lange termijn sociaal-economische strategie, de overgang naar een klimaatvriendelijker voedselsysteem, de transitie naar een circulaire economie – ook binnen de andere belendende beleidsdomeinen, het beheer van koolstofvoorraden in het kader van een LULUCF-beleid en de digitalisering.

De drie adviesraden willen in de nabije toekomst graag actief meewerken aan de nadere onderbouwing en voorbereiding van het energie- en klimaatbeleid en aan de organisatie van overlegprocessen hieromtrent.

Klik hier voor het advies

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid


 

Vlaams energie- en klimaatplan moet breder