10/12/2019

Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030

Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed na aanbevelingen en adviezen van onder meer de SERV, de Minaraad, de SALV en de Vlaamse Jeugdraad:

Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (2.69 MB)

De Europese Verordening over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, vereist dat elke lidstaat uiterlijk op 31 december 2019 een geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan indient bij de Commissie voor de periode 2021-2030. Het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 wordt bezorgd aan de Nationale Klimaatcommissie en aan ENOVER. De Vlaamse Regering zal op het Overlegcomité er voor pleiten dat België de Europese Commissie uiterlijk op 31 december 2019 in kennis stelt van het voornemen om gebruik te maken van het mechanisme vermeld in de Europese Verordening over bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030. Voor elke maatregel uit het definitief Vlaams Energie-en Klimaatplan 2021-2030 zal op korte termijn een entiteit worden aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze maatregel.

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid