31/01/2022

Vlaams drinkwater voldoet aan Europese norm PFAS

drinkwater-2
Terug naar artikeloverzicht

Op vraag van de VMM onderzochten de waterbedrijven van juni t.e.m. september 2021 het drinkwater op PFAS. Hieruit blijkt dat het Vlaamse drinkwater voldoet aan de Europese norm voor de 20 meest relevante individuele PFAS (PFAS-20). Bij geen enkele analyse wordt de Europese drinkwaternorm van 100 nanogram per liter voor PFAS-20 overschreden. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir rekent op continue investeringen van onze waterbedrijven om de normen te blijven halen.

In 2018 voerde de VMM in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid een eerste oriënterende monitoring uit. De resultaten uit deze eerste verkennende studie waren geruststellend, maar het was moeilijk om een uitspraak te doen over de relevantie van de PFAS-problematiek in kraanwater in Vlaanderen. Op vraag van de VMM deden de waterbedrijven van juni 2021 t.e.m. september 2021 een uitgebreide meetcampagne van PFAS in drinkwater. Per representatieve locatie werden ongeveer drie metingen uitgevoerd. In totaal zijn 836 stalen genomen en geanalyseerd. Op basis van deze beperkte datareeks kunnen we eerste conclusies trekken, maar dit moet verder onderzocht worden.

Concentraties onder de nieuwe  Europese drinkwaternorm

Het vermoeden dat PFAS door hun persistentie diep in ons milieu zijn doorgedrongen, wordt bevestigd gezien de aanwezigheid van PFAS in kraanwater.

De nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn (EU 2020/2184) neemt PFAS op als ‘nieuwe’ drinkwaterparameter. Uit dit onderzoek blijkt dat het Vlaamse drinkwater overal voldoet aan de Europese norm voor de 20 meest relevante individuele PFAS (PFAS-20). De maximale concentratie ligt overal in Vlaanderen onder de helft van de Europese drinkwaternorm.

Figuur 1: kwaliteitsverdeling voor PFAS-20 opgedeeld in de 75 leveringsgebieden

Figuur 1: kwaliteitsverdeling voor PFAS-20 opgedeeld in de 75 leveringsgebieden

Toetsen we aan de strengste gezondheidskundige advieswaarde (EFSA 2020), dan wordt die niet overal in Vlaanderen gerespecteerd. Bij 13 % van de analyses wordt de gezondheidskundige toetsingswaarde van 4 ng/l voor EFSA-4 overschreden. De advieswaarde wordt in de meeste leveringsgebieden wel gehaald.

Figuur 2: kwaliteitsverdeling voor EFSA-4  opgedeeld in de 75 leveringsgebieden

Figuur 2: kwaliteitsverdeling voor EFSA-4  opgedeeld in de 75 leveringsgebieden 

Aanbevelingen

“Hoewel we overal in Vlaanderen ruim voldoen aan de nieuwe Europese drinkwaternorm voor PFAS-20, is het aangewezen dat de waterbedrijven de opties in kaart brengen om de concentraties gericht te doen dalen, en in elk geval niet te laten oplopen. Naast mogelijke verbeterde zuiveringstechnieken moeten bestaande drukken (lozingen, bodemverontreiniging …) aangepakt worden zodat de bronnen gebruikt voor de productie van drinkwater beschermd worden”, klinkt het bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

“Voor een aantal gebieden met een iets hogere concentratie blijkt dat het drinkwater afkomstig is van buiten Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld Brussel. Het is daarom belangrijk om de dialoog aan te gaan met de andere gewesten om een analoge verdere opvolging (evaluatie bronnen, afweging opties voor zuivering ...) in Vlaanderen  te starten.”

Lees het rapport PFAS in drinkwater - 2021

 

Naast het drinkwater in het net en aan de kraan monitoren de waterbedrijven ook in de hele waterketen: van bron tot kraan. Deze resultaten worden opgenomen in een technisch rapport – PFAS in de waterketen (drinkwaterproductie) - 2021 - dat wordt voorbereid.

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Overheid