Verzurende en vermestende luchtverontreiniging in Vlaanderen. Jaarrapport 2012

Gepubliceerd op 31/01/2014

Het rapport beschrijft de resultaten van het depositiemeetnet verzuring voor 2012. Het omvat een beschrijving van de methodiek en de meetresultaten voor 2012, de trend door de jaren heen en modelberekeningen die de verzuring en vermesting over heel Vlaanderen in kaart brengen.