16/09/2016

Verzameldecreet Omgeving, Natuur en Landbouw (met SERV en SALV)

Terug naar artikeloverzicht

Het gezamenlijke advies van Minaraad, SALV en SERV over het verzameldecreet 2016 Omgeving, natuur en landbouw verwijst traditioneel enkel naar de hoofdstukken, t.t.z. de wijzigingen aan wetten en decreten, die de raden wensen te becommentariëren. In die zin passeren volgende wijzigingen de revue: wijzigingen aan de wet op het personeel der zeevisscherij, het bosdecreet, het natuurdecreet, het oppervlaktedelfstoffendecreet, het decreet betreffende openbaarheid van bestuur, het bodemdecreet, het materialendecreet, het decreet complexe projecten en het nooddecreet.

Advies over het verzameldecreet Omgeving, Natuur en Landbouw

Bron: Minaraad