03/05/2019

Verzameldecreet Omgeving

Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) bekrachtigd en afgekondigd.

Dit Verzameldecreet voert onder andere een aantal wijzigingen door aan de VCRO, het omgevingsvergunningendecreet en het DABM. Het decreet werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is dus nog niet in werking getreden. Van zodra de datum van publicatie gekend is, zal dit gecommuniceerd worden.

Bekijk de wijzigingen van dit decreet.

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid


Extra informatie: Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw