08/11/2013

Verwarm deze winter veilig, zuinig én milieuvriendelijk!

Terug naar artikeloverzicht

Vandaag lanceert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie de campagne ‘Stook zuinig’. Die campagne roept u op om uw centrale verwarmingsinstallatie regelmatig te laten nakijken door een vakman. Zo bent u zeker van een veilige, milieuvriendelijke én zuinige werking van uw installatie.

Veilige warmte: een periodieke onderhoudsbeurt maakt het verschil

Nu het volop herfst is en de winter eraan komt, staat in de meeste woningen de verwarming aan. Iedereen wil zich op een veilige manier verwarmen, zonder het risico te lopen op een CO-vergiftiging. Daarom is het ontzettend belangrijk om uw centraal stooktoestel regelmatig te laten nakijken door een vakman.
Elk toestel, ongeacht de brandstof of de ouderdom kan CO uitstoten. Dat is een gevaarlijk gas. U ruikt het niet, ziet het niet, proeft het niet en voelt het niet. En net daarin schuilt het gevaar!
Als gevolg van slecht werkende stooktoestellen of schouwen vallen er jaarlijks honderden slachtoffers door CO-vergiftiging.
Bovendien kunnen een slechte verbranding en bijgevolg aanslag in of verstopping van de schoorsteen schouwbrand veroorzaken en loopt u door slecht aangesloten gasleidingen eveneens een veiligheidsrisico. Er zijn dus redenen genoeg om uw centraal stooktoestel regelmatig te laten onderhouden.
Hoe vaak u dat moet doen, hangt af van de brandstof. Voor centrale stooktoestellen op stookolie of vaste brandstof is een jaarlijks onderhoud nodig. Voor toestellen op gas is een tweejaarlijks onderhoud voldoende.
Voor het onderhoud van toestellen op vaste brandstof kunt u terecht bij een geschoolde vakman, voor toestellen op stookolie of gas moet u een beroep doen op een erkende technicus. Die reinigt het toestel en de schouw, controleert het stooklokaal, regelt het toestel af en controleert de verbranding. De schouw mag ook door een schoorsteenveger gereinigd worden. Na het onderhoud ontvangt u een reinigingsattest en een verbrandingsattest. De attesten van de twee laatste onderhoudsbeurten bewaart u bij uw stooktoestel.
Een goed werkend centraal stooktoestel is belangrijk voor uw eigen veiligheid, en die van de medebewoners en buren. Bovendien is een goed werkend toestel zuiniger en heeft u dus minder brandstofkosten.

Zuinige warmte: een vijfjaarlijkse verwarmingsaudit doet u besparen

Sinds 3 mei 2013 is een vijfjaarlijkse verwarmingsaudit verplicht voor centrale stooktoestellen met een vermogen vanaf 20 tot en met 100 kW. Bij die audit wordt de grootte en de energieprestatie van de hele verwarmingsinstallatie grondig beoordeeld. Nadien ontvangt u een verwarmingsauditrapport waarop u een beoordeling van het rendement en aanbevelingen voor energiebesparing terugvindt. Dat rapport bewaart u bij uw installatie.
Dankzij het periodiek onderhoud en de verwarmingsaudit verbruikt uw installatie minder brandstof en verlaagt u dus uw energiefactuur. Met de huidige hoge brandstofprijzen is dat niet onbelangrijk.

En ook het milieu vaart er wel bij

Met een goede verbranding en een lager verbruik stoot uw centraal stooktoestel minder CO2, fijn stof of andere schadelijke stoffen uit, en dat is dan weer goed voor het leefmilieu.

Nieuw of gewijzigd stooktoestel: altijd laten keuren vóór het eerste gebruik

Laat een nieuw of gewijzigd stooktoestel keuren vóór het eerste gebruik. Een geschoolde vakman of een erkende technicus gaat dan na of het stooklokaal voldoet aan alle veiligheidseisen en of het toestel goed geplaatst en afgesteld is. U krijgt een keuringsrapport dat u bij uw stookinstallatie moet bewaren.

Meer weten?

Wilt u weten wat voor uw installatie van toepassing is, ga dan naar de website www.stookzuinig.be. Met de verwarmingswegwijzer komt u te weten wat uw verplichtingen zijn in verband met de keuring, het onderhoud en de verwarmingsaudit van uw verwarmingsinstallatie en de opslag van brandstof. U vindt er ook een handige kaart waarmee u een erkende technicus in uw buurt kunt zoeken. Voor vragen kunt u altijd gratis bellen naar 1700, het nummer van de Vlaamse overheid.

Bron : Nieuwsbericht van de Vlaamse overheid