13/09/2019

Verjaring niet-herbetekende gerechtelijke uitspraken

Terug naar artikeloverzicht

Sinds 2018 voert de afdeling Handhaving van het departement Omgeving een screening uit van alle gerechtelijke uitspraken die dreigen te verjaren in stedenbouwdossiers waarin een herstelmaatregel werd opgelegd. Afhankelijk van het type uitspraak treedt de verjaring op 10 jaar na de uitspraak (strafrechtelijke procedure) of 10 jaar na de betekening van de uitspraak (burgerlijke procedure).

Enkel in dossiers die nog steeds een voldoende ruimtelijke impact hebben, wordt opnieuw herbetekend. Hierdoor wordt de verjaringstermijn gestuit en begint deze opnieuw te lopen. Bij gebrek aan een tijdige herbetekening verjaart de uitspraak en de opgelegde herstelmaatregel. De afdeling Handhaving zal de uitvoering van de opgelegde herstelmaatregel dan niet langer kunnen afdwingen. Dit heeft geenszins tot gevolg dat de situatie gelegaliseerd is.

Veroordeelden wiens gerechtelijke uitspraak verjaart omdat de uitspraak niet meer wordt herbetekend, worden hiervan niet individueel op de hoogte gebracht. Indien zij niet binnen de termijn van 10 jaar een nieuwe betekening hebben gekregen, mogen zij ervan uitgaan dat de afdeling Handhaving het dossier heeft afgesloten.

Meer over inspectie en handhaving

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid