27/03/2023

Verhoogde steun voor energietransitie via kmo-portefeuille

Sustainable_development
Terug naar artikeloverzicht

Je kan als kmo voor opleiding of advies binnen het thema ‘duurzaamheid - energie-efficiëntie’  vanaf 1 april 2023 een hoger steunpercentage krijgen. Kleine ondernemingen krijgen 45% steun, middelgrote ondernemingen 35%. Dezelfde verhoging is al van toepassing voor cybersecurity.

Wat is de kmo-portefeuille?

Met de kmo-portefeuille krijg je als onderneming financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een marketingstrategie voor je bedrijf. Kleine ondernemingen krijgen 30% steun, middelgrote ondernemingen 20%. Je kan maximaal € 7.500 steun per jaar krijgen. In 2022 maakten meer dan 60.000 bedrijven gebruik van de kmo-portefeuille.

NIEUW: verhoogde steun voor energietransitie 

Je kan als kmo voor opleiding of advies binnen het thema ‘duurzaamheid - energie-efficiëntie’  vanaf 1 april 2023 een hoger steunpercentage krijgen. Kleine ondernemingen krijgen 45% steun, middelgrote ondernemingen 35%. Dezelfde verhoging is al van toepassing voor cybersecurity. Het maximale subsidiebedrag per onderneming blijft voor alle diensten samen behouden op € 7.500 per jaar.  

Voor welke opleiding of advies?

In de kmo-portefeuille vind je 'energie-efficiëntie' terug onder het thema ‘duurzaamheid’:

  • afvalpreventie en efficiënte afvalverwerking
  • de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
  • efficiënt materiaalgebruik
  • recyclage
  • water- en luchtzuivering
  • energie-efficiëntie

Denk bij opleidingen en adviesdiensten binnen het thema 'duurzaamheid - energie-efficiëntie' bijvoorbeeld aan een opleiding tot installateur van warmtepompen of zonnepanelen , of het inwinnen van advies via een energieaudit.

Kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van opleidingen en adviezen  Lees meer

 

Ook verhoogde steun voor cybersecurity

Begin dit jaar trok de Vlaamse Regering ook al het steunpercentage voor cybersecurity op. Cybersecurity valt in de kmo-portefeuille onder het thema 'digitalisering'.

Hervorming kmo-portefeuille

Sinds 1 januari 2023 hervormden we de kmo-portefeuille. Je kan de kmo-portefeuille enkel nog gebruiken voor specifieke thema’s: bedrijfsstrategie, beroepsspecifieke competenties, digitalisering, duurzaamheid, financiële geletterdheid, innovatie, internationalisering, personeelsmanagement. Om de energietransitie bij bedrijven te versnellen, werd nu ook het steunpercentage voor energie-efficiënte opgetrokken.

 


Lees ook: Welke ecologiesubsidies kan jouw onderneming aanvragen

 

 

Bron: Agentschap Innoveren & Ondernemen, Vlaamse overheid