Vergoedingen voor beheerovereenkomsten 2016 uitbetaald

Gepubliceerd op 05/05/2017

Op 28 april 2017 werden de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten 2016 uitbetaald. In totaal ontvingen 3044  landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in 2016 samen ruim 8.000.000€. Door het sluiten van een beheerovereenkomst werken landbouwers o.a. aan een betere waterkwaliteit, gaan ze de strijd aan met erosie , en voorzien ze in betere leefomstandigheden voor akkervogels, weidevogels en hamsters. De vergoedingen zijn een compensatie voor het inkomstenverlies die landbouwers hebben ten gevolge van de inspanningen  die ze met hun beheerovereenkomst doen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen.

Een opsplitsing van het volledige bedrag aan vergoedingen per beheerovereenkomst vindt u in onderstaande tabel:

Botanisch beheer 309.651,58
Beheerovereenkomst water & beheerovereenkomst waterkwaliteit 1.017.061,78
Faunabeheer (akker-en weidevogelbeheer & hamsterbescherming) 1.689.586,27
Erosiebestrijding 590.792,89
Randenbeheer 3.905.514,16
Onderhoud KLE 1.216.454,50
8.729.061,18

Meer informatie over de beheerovereenkomsten, de verschillende beheerpakketten en aanvragen voor een beheerovereenkomst vindt u op de pagina's over beheerovereenkomsten op onze website.

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij