20/04/2020

Verduidelijking noodmaatregelen vergunnen en plannen

shutterstock_bouwen
Terug naar artikeloverzicht

Minister Demir maakte op 17 april 2020 bekend dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. 

Dit betekent dat

  • de openbare onderzoeken over vergunningen en plannen hervat worden na 24 april 2020.
  • beslissingstermijn voor vergunningsaanvragen of administratieve beroepen tegen vergunningsbeslissingen, ingediend na 24 april 2020, niet wordt verlengd.
  • men terug de normale 30 dagen heeft om administratief beroep in te stellen tegen vergunningsbeslissingen in eerste aanleg, genomen na 24 april 2020.
  • men een vergunning, verleend na 24 april 2020, mag gebruiken de 35ste dag na de eerste dag van de aanplakking, tenzij men op de hoogte wordt gebracht dat een schorsend administratief beroep is ingesteld. 
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen die opgestart worden na 24 april 2020 binnen de normale termijn van 180 dagen na openbaar onderzoek definitief vastgesteld moeten worden. Lopende, geschorste openbare onderzoeken of inspraakmogelijkheden worden hervat na 24 april 2020. 

Op 22 april 2020 keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult, onder meer op het vlak van de verderzetting van de openbare onderzoeken, raadplegingen van het publiek e.d..

Dit heeft de volgende gevolgen:

1.    Lopende, geschorste openbare onderzoeken (vergunnen) en inspraakmomenten (plannen) 

Deze kunnen hervatten vanaf zaterdag 25 april 2020. 
De gemeente kiest vrij de startdatum. 
Het besluit van 22 april 2020 verduidelijkt de modaliteiten van bekendmaking.  Bij vergunningen valt op:

  • Dat geen nieuwe brieven moeten verstuurd worden;
  • Dat de einddatum op de gele affiches moet aangepast worden.

 

2.    Nieuw te organiseren openbare onderzoeken (vergunnen) en inspraakmomenten (plannen)

Nieuwe openbare onderzoeken, raadplegingen van het publiek, informatiemomenten e.d. kunnen georganiseerd worden vanaf 25 april 2020. De gemeente kiest de startdatum.

Let wel, deze inspraakmomenten moeten wel eerst op een correcte en volledige wijze bekendgemaakt worden. 

 

3.    Te organiseren informatievergaderingen (vergunnen & plannen)

De bevoegde overheid kan beslissen om participatiemomenten, informatie- en inspraakvergaderingen, via elektronische middelen te houden, zoals youtube, …  Wel moet er mogelijkheid zijn voor het publiek om te reageren en vragen te stellen.

 

4.    Beroepstermijn bij vergunningsbeslissingen

Het wijzigingsbesluit van 22 april 2020 verduidelijkt dat de termijn om een administratief beroep in te stellen slechts wordt verlengd met 30 dagen als de beslissing over de vergunningsaanvraag in eerste administratieve aanleg genomen is uiterlijk op 24 april 2020.
De affiche dient aangeplakt te blijven tot het einde van de beroepstermijn.

 

5.    Verval en geldigheidsduur van vergunningen

De geldigheidsduur van omgevingsvergunningen en meldingen van onbepaalde duur, die zouden vervallen op een datum van 20 maart 2020 tot en met 31 december 2020, wordt van rechtswege met 6 maanden verlengd.
    
De geldigheidsduur van omgevingsvergunningen van bepaalde duur of vergunningen op proef, verleend uiterlijk op 24 april 2020, die zou verstrijken op een datum van 20 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020, wordt van rechtswege met 3 maanden verlengd. 

Meldingsakten waarvan akte werd genomen uiterlijk op 24 april 2020 en waarvan de geldingsduur zou verstrijken op een datum van 20 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020, worden van rechtswege met 3 maanden verlengd.

Een meer gedetailleerde toelichting vindt u hier

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid