Veilig zwemmen in Vlaanderen

Gepubliceerd op 08/07/2016

De VMM monitort in samenwerking met het AZG de zwemwaterkwaliteit aan de kust en in de zwemvijvers tijdens het badseizoen. Je kan de actuele zwemwaterkwaliteit bekijken op www.kwaliteitzwemwater.be Je ziet er ook meteen in welke zones je met een gerust hart kan zwemmen.

Niet zwemmen in waterlopen

De Vlaamse waterlopen zijn niet ingericht om te zwemmen. Zwemmen in beken en rivieren wordt afgeraden, omdat de veiligheid niet is gegarandeerd. Niet alleen is de waterkwaliteit aan schommelingen onderhevig, duiken in ondiep water kan letsels opleveren en op de bodem liggen soms voorwerpen die je door het troebele water niet kan zien. Bovendien kan het betreden van ecologisch kostbare oeverzones voor schade zorgen.

Op de bevaarbare waterwegen is zwemmen verboden. De voorbijvarende schepen kunnen voor risicosituaties zorgen. Ze gaan sneller dan de meeste mensen denken en zwemmers kunnen door de zuigende werking naar een schip worden toegetrokken. De oevers zijn niet op zwemmers ingericht, waardoor het lastig kan zijn om op de kade te komen. Tenslotte veroorzaken sluizen en stuwen op de rivieren en kanalen stromingen, die zwemmers voor problemen kunnen stellen. Zwemmen en duiken op bevaarbare waterwegen wordt enkel occasioneel toegelaten in het kader van een vergund evenement zoals een triatlon of een zwemwedstrijd.

Genieten is de boodschap

Door de vele investeringen van de voorbije jaren is de waterkwaliteit van de Vlaamse kanalen, rivieren en beken sterk verbeterd en is gezorgd voor een knap netwerk van jaagpaden. Fietsen of wandelen langs waterlopen is heerlijk en ontspannend, als de verschillende gebruikers van de jaagpaden het nodige respect voor elkaar opbrengen.. Steeds meer steden maken ook werk van het openleggen van waterlopen. Open waterlopen helpen niet alleen om wateroverlast tegen te gaan, maar zorgen ook voor rust en koelte, een fraaie woonomgeving en mogelijkheden voor recreatie. Mooie stadsgezichten en rustige plekjes aan het water spelen een belangrijke rol om leven, werken en ontspanning opnieuw op elkaar af te stemmen. VMM, AZG, W&Z en DS nodigen de bevolking uit om tenvolle hiervan te genieten zonder zich te laten verleiden tot het nemen van een duik. De kustzones en zwemvijvers met een goede zwemwaterkwaliteit op kwaliteitzwemwater.be zijn daarvoor de geschikte plaatsen.

Voor meer informatie

www.vmm.be, www.wenz.be , www.descheepvaart.be, www.zorg-en-gezondheid.be, www.kwaliteitzwemwater.be