02/07/2018

Veelbelovende start voor de allereerste Belgische mosselen in windturbineparken voor de kust

Terug naar artikeloverzicht

Sinds een jaar wordt de haalbaarheid van mosselkweek getest in de offshore windturbineparken, 30 tot 50 kilometer van de Belgische kust. Dit heeft in mei 2018 geleid tot een eerste, beperkte mosseloogst. 

 

"Onze mosselen worden in volle zee gekweekt volgens de hangcultuurmethode, wat ervoor zorgt dat ze sneller groeien dan bodemcultuurmosselen en een zeer hoog vleesgehalte hebben. Natuurlijk mosselzaad is voor de ganse Belgische kust terug te vinden. De uitdaging bestaat er echter in om dit mosselzaad in te vangen met speciaal ontworpen structuren die meegaan met de dynamiek van onze woeste Noordzee in plaats van die te proberen onderdrukken." Projectpartner Willy Versluys, zaakvoerder van Brevisco. 

 

Proefproject Belgische mosselkweek

In mei 2017 ging het project van start met de tewaterlating van een eerste test-mosselkweekinstallatie in het windturbinepark van C-Power. Een tweede installatie volgde in november 2017, ditmaal in het windpark van Belwind.

Beide installaties bestaan uit een draagtouw (‘backbone’) van een vijftigtal meter lang, dat tussen twee verankerde boeien drijvend wordt gehouden en waaraan 140 meter mosselsok hangt.

Een mosselsok is een lange kous waarbinnen mosselen zich kunnen vasthechten om uit te groeien tot volwassen, consumptieklare mosselen. Dit groeiproces duurt zo’n jaar.

De eerste installatie is een biologisch testplatform, bedoeld om mosselzaad in te vangen en de groei van de mosselen te bestuderen. Het is de zogenaamde biolijn. De plaatsing van de mosselzaadcollectoren gebeurt in mei om de natuurlijke voortplantingsperiode van mosselen te kunnen volgen. Verschillende soorten touwen worden uitgetest, geplaatst in verschillende configuraties. Een tweede productiecyclus werd opgestart in mei 2018. Opnieuw zullen onderzoekers nauwgezet opvolgen hoeveel mosselzaad er ingevangen wordt en hoe snel de Belgische mosselen groeien. 

De tweede installatie wordt de krachtlijn genoemd en moet de impact van stroming, golven en getij op de verankering, de backbone en de mosselsok meten. Samen met de positie van de boeien worden deze gegevens naar wal gestuurd via het 3G-netwerk van Belwind. Deze data  worden gebruikt om het prototype mosselkweeksysteem op punt te kunnen stellen.

Dat de krachtlijn net vóór de winter te water werd gelaten is geen toeval; de kans op stormen en zware zee  is  dan immers groter en er kunnen grotere krachten verwacht worden. In de periode december 2017 – januari 2018 werden in het windturbinepark van Belwind golven van meer dan 9 meter gemeten. De testinstallatie is speciaal ontworpen om stand te houden in dergelijke omstandigheden en heeft de winter dan ook vlot doorstaan, op wat schade aan de bekabeling van de krachtmeters na.

Partners

‘Edulis: offshore mosselkweek in windturbineparken’ is een samenwerking tussen de academische partner Universiteit Gent, vijf private partners: Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group en DEME Group, en twee overheidsonderzoeksinstellingen: het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en OD Natuur. Dit ambitieuze pilootproject wordt grotendeels gefinancierd met private middelen en tevens gefaciliteerd met Vlaamse en Europese steun. Samen met het zusterproject Value@Sea, maakt Edulis deel uit van ‘Noordzee Aquacultuur’.

Info

Meer info hier

 

Bron: © 2018 Universiteit Gent