01/01/2009

VAL-I-PAC

Terug naar artikeloverzicht

VAL-I-PAC werd opgericht in 1997 op initiatief van de Belgische economische wereld en heeft als doel de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren en coördineren.

Waarom? 

Het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval wordt in België sinds 1997 vastgelegd in een Samenwerkingsakkoord tussen de 3 gewesten. Dit akkoord legt bedrijven die verpakkingen op de markt brengen bepaalde verplichtingen op. De voornaamste verplichting heeft betrekking op het recyclagecijfer (80 %) en het percentage nuttige toepassing (85 %) van op de markt gebrachte goederen.

Om deze verplichtingen op een gecentraliseerde manier na te leven, staken een vijftigtal bedrijven uit zeer diverse sectoren en beroepsfederaties de koppen bij elkaar. Ze richtten VAL-I-PAC op, een vzw die officieel wordt erkend door de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC).

VAL-I-PAC verleent vandaag haar diensten aan meer dan 8.000 Belgische bedrijven. Bedrijven kunnen uiteraard, indien zij dat wensen, deze verplichtingen ook individueel naleven.