14/09/2020

Uw mening over de bouw van een windmolenpark voor de kust van Duinkerke

windmolens-2_2
Terug naar artikeloverzicht

Van 14 september tot 13 december 2020 organiseert de Franse overheid een eerste openbare raadpleging over haar plannen voor de bouw van een windmolenpark ter hoogte van Duinkerke.
 
Het geplande park zou tot 46 windturbines van 12 tot 16 MW kunnen herbergen. De betrokken oppervlakte zou beperkt blijven tot maximaal 50 km², wat ongeveer twee derde is van de voorgestelde 73 km². Het project voorziet in de installatie van de windmolens op meer dan 10 km van de kust.
 
De economische en milieu-impact van het project en de impact op zeezicht vanaf de Belgische kust zijn belangrijke aandachtspunten.
 
De Belgische overheid heeft het dossier bestudeerd en een samenvattende nota opgesteld van het Franse dossier met de belangrijkste elementen voor de Belgische bevolking. Tijdens het hele overlegproces zal er op toegezien worden dat de Belgische burgers en belanghebbenden op een optimale manier kunnen deelnemen. In sommige badsteden zullen informatiesessies georganiseerd worden, waaraan het Belgische publiek ook kan deelnemen.
 
Voordat de bouw kan starten, zullen er nog verschillende milieustudies moeten worden uitgevoerd Deze studies en de aanvraag voor een milieuvergunning zullen vergezeld gaan van een nieuwe openbare raadpleging, die gepland is voor 2022. De definitieve beslissing om het project te financieren en uit te voeren zal in 2025 worden genomen.
 
Deze openbare raadpleging vloeit voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij de besluiten met betrekking tot het milieu.
 
Alle informatie is te vinden op www.consult-leefmilieu.be: de Franse website over de raadpleging, de samenvatting van het project die de Franse overheid heeft opgesteld en de samenvatting die de Belgische overheid heeft gemaakt. 

 

 

Bron: © Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu