29/11/2022

Update Droogtecommissie 28/11: terug naar een normaal beheer

droogte_grondwater.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De neerslag van afgelopen weken heeft voor een lichte stijging van afvoeren en waterpeilen van de bevaarbare waterlopen gezorgd. De afvoeren zijn op de meeste plaatsen lager dan normaal voor de tijd van het jaar, maar niet uitzonderlijk laag.

Actuele toestand

Ook op de onbevaarbare waterlopen is er een lichte stijging van de afvoeren en waterhoogtes. Op een aantal locaties in de zuidelijke helft van Vlaanderen zijn de afvoeren nog steeds lager dan normaal voor de tijd van het jaar.

De grondwaterstanden blijven stabiel op een relatief laag niveau voor de tijd van het jaar.

De geleidbaarheden in het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders zijn gedaald naar een normaal niveau voor deze tijd van het jaar. De blauwalgen zijn verdwenen, er gelden geen beperkingen meer.

De drinkwatervoorziening blijft gewaarborgd. Ook de verbruikscijfers zijn momenteel zeer laag.

Het beheerniveau wordt afgeschaald naar niveau 0 (code groen – normaal beheer).

De situatie wordt opgevolgd door de bevoegde diensten.

Volg de droogtetoestand op de voet via www.opdehoogtevandroogte.be

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Overheid