27/10/2022

Update Droogtecommissie 26/10: preventieve maatregelen blijven van kracht

waterloop-3
Terug naar artikeloverzicht

Door de recente neerslag blijven zowel bevaarbare en onbevaarbare waterlopen alsook de grondwaterstanden stabiel. Er zijn daarom geen bijkomende adviezen ten opzichte van twee weken geleden. Toen werd beslist om tijdelijke onttrekkingsverboden op de onbevaarbare waterlopen en in afgesloten meanders op te heffen.

Actuele toestand

De neerslag van afgelopen weken heeft voor een stabilisering van afvoeren en waterpeilen van de bevaarbare waterlopen gezorgd, er is nog geen structureel herstel.

Ook op de onbevaarbare waterlopen is er een stabilisering van de afvoeren en waterhoogtes. Op sommige locaties namen de afvoeren de voorbije dagen wel opnieuw af. Voornamelijk in de zuidelijke helft van Vlaanderen halen onbevaarbare waterlopen de ecologische minimumdebieten nog niet.

De grondwaterstanden zijn gestabiliseerd ten opzichte van 10 dagen geleden, maar de grondwaterstanden zijn zeker nog niet op een normaal niveau voor deze tijd van het jaar.

De geleidbaarheden in het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders zijn gestabiliseerd op een nog relatief hoog niveau voor deze tijd van het jaar.  De blauwalgen zijn op een aantal locaties verdwenen, maar blijven nog wel aanwezig op een groot aantal waterwegen.

De drinkwatervoorziening blijft gewaarborgd. Ook de verbruikscijfers zijn momenteel zeer laag.

Deze week blijft redelijk droog, tegen eind volgende week wordt terug neerslag verwacht. Hierdoor wordt verwacht dat de toestand niet structureel zal verergeren, maar een herstel is zeker nog niet aan de orde.

Omwille van blauwalgenbloei gelden op verschillende waterwegen tijdelijke onttrekkings- en recreatieverboden.

Het beheerniveau blijft op niveau 1 (code geel – preventieve maatregelen).

De situatie wordt op de voet opgevolgd door de bevoegde diensten.

 

Blijf op de hoogte »

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Overheid