06/10/2022

Uniformisering van de berekeningsmethode voor variabele contracten

gas-electricity
Terug naar artikeloverzicht

Vanaf november 2022 zullen VREG, CWaPE, BRUGEL en CREG een uniforme methode gebruiken om de geschatte jaarkost van contracten met een variabele prijs voor elektriciteit en aardgas te berekenen. De nieuwe methode, die door de VREG sinds mei 2022 wordt toegepast, houdt rekening met de verwachte energieprijzen voor de komende 12 maanden, op basis van de laatst beschikbare prijsnoteringen op de energiebeurzen voor toekomstige leveringen. De methode heeft tot doel een zo betrouwbaar mogelijke rangschikking van het productenaanbod van de leveranciers voor te stellen in het belang van de consument. De Belgische energieregulatoren volgen de methodiek verder op en zullen die indien nodig verfijnen.

Momenteel bewegen de prijzen op de elektriciteits- en aardgasmarkt heel sterk. De ramingen via een prijsvergelijkingswebsite zijn een momentopname van de verwachte jaarkost van elk product, met als enig doel de producten van de leveranciers met elkaar te vergelijken. Gezien de aanzienlijke prijsschommelingen op de gas- en elektriciteitsmarkten kunnen deze ramingen van maand tot maand sterk variëren. Gebruikers van de prijsvergelijkingstools moeten zich er bijgevolg van bewust zijn dat de bedragen zullen verschillen van de uiteindelijk gefactureerde bedragen.

De regulatoren, die zich bewust zijn van de enorme impact van stijgende prijzen op het leven van de consumenten, moedigen hen aan om hun energiecontract in detail te bekijken en waakzaam te blijven voor de evoluties op de energiemarkt met behulp van prijsvergelijkers.

 

CREG CWAPE
+32 497 52 77 62 Stéphane Renier
press@creg.be          stephane.renier@cwape.be
   
BRUGEL VREG
Adeline Moerenhout Leen Vandezande
+32 499 99 88 64 +32 485 27 88 35
amoerenhout@brugel.brussels leen.vandezande@vreg.be

 

 

Bron: © 2022 VREG - Alle rechten voorbehouden