02/04/2004

Uniek loket voor milieuformulieren

Terug naar artikeloverzicht

Vlaams leefmilieuminister Jef TAVERNIER wil zo snel mogelijk een uniek loket creren waar Vlaamse ondernemers met al hun papierwerk in verband met milieu naartoe kunnen. Het besluit dat hij daartoe opstelde, werd na advies van de Raad van State definitief door de Vlaamse regering goedgekeurd.  

Minister Jef Tavernier wil een uniek loket waar alle milieuformulieren van de Vlaamse bedrijven centraal behandeld worden. "Niet alleen praktisch voor de overheid, maar ook en vooral voor de Vlaamse ondernemers.
Nu moeten de Vlaamse bedrijven, om in overeenstemming te zijn met de milieuplichten, verschillende formulieren op verschillende tijdstippen naar verschillende instanties sturen," zegt de minister.

Door het uniek loket vergemakkelijkt de procedure. Aan de verplichtingen die de bedrijven hebben, verandert niets. Ze moeten nog steeds dezelfde soort informatie overmaken aan de overheid als voorheen. Van een versoepeling van de milieunormen is dus geen sprake. Maar het wordt voor de ondernemingen wel heel wat eenvoudiger om aan de gestelde voorwaarden te voldoen.

Vijf formulieren die de bedrijven jaarlijks moesten indienen worden nu vervangen door n formulier. De aangifte voor afvalwaterheffing, de aangifte voor grondwaterheffing, info voor de grondwaterstatistiek, rapportering van bedrijfsafvalstoffen en het milieujaarverslag komen samen op een zelfde formulier.

Op basis van het uitvoeringsbesluit dat op de regeringstafel lag, wordt op dit moment ook een website gebouwd. Op die site kunnen ondernemers de gegevens ook digitaal doorsturen.

persinfo : Ron Hermans, woordvoerder van minister Tavernier
tel. : 02 553 27 12
e-mail : persdienst.tavernier@vlaanderen.be

Bron : persdienst Vlaamse regering