13/01/2023

Uitvoeringsplan 2016-2022 blijft van kracht in afwachting van Lokaal Materialenplan

afval_groenten
Terug naar artikeloverzicht

In 2022 maakte de OVAM een ontwerp op van nieuw uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval: ‘Lokaal Materialenplan’. Het ontwerpplan is te vinden op de OVAM-website en ging in openbaar onderzoek van 1 juni tot 31 juli 2022. De OVAM ontving opmerkingen van heel wat lokale besturen en andere stakeholders en verwerkte al deze reacties. Op basis van deze reacties hebben we de tekst aangepast en opnieuw voorgelegd op politiek niveau. In afwachting van de definitieve goedkeuring van het nieuwe plan door de Vlaamse Regering, blijft het uitvoeringsplan 2016-2022 van kracht. 

Gft-inzameling

Heel wat lokale besturen kijken vooral uit naar de definitieve beslissingen rond de inzameling van bioafval. Alle gemeenten zullen vanaf 2024 het bioafval selectief moeten inzamelen bij de burger. Omdat gft-inzameling in bakken vandaag in veel gemeenten al heel goede resultaten oplevert, zal dit scenario in ieder geval overal mogelijk zijn. Lokale besturen die daarvoor kiezen, kunnen dus alvast aan de slag. 

Het ontwerpplan voorzag ook in een aantal andere mogelijke scenario’s, om maatwerk op lokaal niveau mogelijk te maken. De modaliteiten waaronder die afwijkende scenario’s mogelijk zijn, worden in het plan bepaald. Voor duidelijkheid daarover is het dus nog even wachten. 
 

Meer informatie over het Lokaal Materialenplan 

 

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid