24/05/2016

Uitstekende score voor Vlaams zwemwater

Terug naar artikeloverzicht

Het is veilig zwemmen in de Vlaamse zwemzones. Het zwemwater aan de kust en in de Vlaamse zwemvijvers scoort in meer dan 80 % van de gevallen uitstekend. Dat blijkt uit de langetermijnbeoordeling van alle zwemvijvers en badzones aan de kust door de Europese Commissie. Dankzij de frequente wateranalyses van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), wordt een verminderde waterkwaliteit ook snel opgemerkt.

Aan de hand van de wateranalyses van de laatste vier jaar, scoren de meeste Vlaamse zwemwateren ‘uitstekend’ (83,9%) of ‘goed’ (13,8%). Dat is het hoogste aantal uitstekende zwemwateren ooit. Er is ook één ‘aanvaardbaar’ zwemwater en voor het eerst een ‘slecht’ zwemwater. Het gaat hier om een nieuwe locatie, de Langerei in Brugge. Daar zijn nog verschillende overstorten actief, waardoor na hevige regenbuien ongezuiverd afvalwater in de waterloop terechtkomt. Daardoor is de zwemwaterkwaliteit er slecht. Als gevolg van deze slechte kwaliteit geldt er het ganse jaar een zwemverbod in deze zone.

Uiteraard zijn ook op andere locaties tijdelijke verontreinigingen nooit helemaal uitgesloten. Om de gezondheid te waarborgen voert de VMM in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een intensieve watermonitoring uit van mei tot half september. Wanneer de waterkwaliteit plots vermindert, wordt het zwemadvies bijgesteld en is tijdelijk een zwemverbod mogelijk.

Lees het volledige rapport Zwemwaterkwaliteit 2015 hier.

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij