09/08/2022

Uitbreiding tijdelijk vaarverbod op deeltraject Kleine Nete

kano_water
Terug naar artikeloverzicht

Vanaf woensdag 10 augustus 2022 wordt het tijdelijk vaarverbod op de Kleine Nete uitgebreid. Het is niet langer toegestaan om te varen op het traject afwaarts de stuw aan Spaans Hof in Herentals tot aan de molen in Grobbendonk. Het vaarverbod blijft ook behouden op het traject opwaarts de kruising met de betonnen brug (aan de straat Netevallei) in Kasterlee. Deze maatregel is noodzakelijk door de aanhoudende droogte en het watertekort in de Kleine Nete.

Bijkomend terreinonderzoek op maandag 8 augustus heeft aangetoond dat het traject op de Kleine Nete afwaarts de stuw aan Spaans Hof te Herentals tot aan de molen in Grobbendonk onvoldoende waterdiepte heeft om varen toe te laten. 

Voor welke vaartuigen geldt het verbod?

Een vaarverbod geldt voor alle vaartuigen (kano, kajak, boot, vlot ...), ongeacht of ze een motor hebben.

Waar kan je wel nog varen op de Kleine Nete?

Varen blijft toegelaten op het traject van aan de kruising met straat 'Netevallei' tot aan Spaans Hof in Herentals. 

Meer over het kano- en kajaktraject op de Kleine Nete

Kan de situatie snel veranderen?

De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de waterstand voortdurend op en evalueert de situatie elke week. Als het waterpeil op een nog bevaarbaar deeltraject zakt onder de minimale waterdiepte van 50 cm, kan een bijkomend tijdelijk vaarverbod zich opdringen.

De actuele waterstanden van de Kleine Nete kan je volgen op www.waterinfo.be.

Waarom een tijdelijk vaarverbod?

Er is een minimale waterdiepte van 50 cm nodig om te kunnen varen. Bij te lage waterstanden is de kans op de beschadiging van oevers, omwoeling van de bodem (met als gevolg troebelheid van het water, sedimenttransport, …) én de beschadiging van waardevolle water- en oeverplanten groot. 

Bekijk het besluit uitbreiding vaarverbod op de Kleine Nete

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Overheid