Uit welk land en uit welke bron kwam uw elektriciteit in 2016?

Gepubliceerd op 28/07/2017

U kiest zelf uw elektriciteitsleverancier. U kan kiezen voor het goedkoopste contract, een leverancier met een goede dienstverlening, een leverancier die groene of grijze stroom levert. Als u belang hecht aan de herkomst van uw stroom is de Herkomstvergelijker een goed hulpmiddel. U ziet of uw elektriciteit uit kernenergie gewonnen werd, uit aardgas of aardolie of uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, waterkracht… Deze gratis dienst op www.vreg.be is geactualiseerd en toont u de herkomst van de elektriciteit van de leveranciers in Vlaanderen in 2016.
De basis van de Herkomstvergelijker is het Brandstofmixrapport 2016. Dit rapport geeft een overzicht van de energiebronnen van de stroom die elektriciteitsleveranciers in 2016 in Vlaanderen leverden. U vindt er bovendien details over het type hernieuwbare energiebron en het land of de regio van herkomst.

Herkomst- of brandstofmix van de geleverde stroom in Vlaanderen in 2016


Als we kijken naar het aandeel groene stroom in de Vlaamse brandstofmix is de verdeling over de soorten hernieuwbare energiebronnen de volgende:

In 2016 kwam 8,32% van onze stroom uit Vlaamse groene productie.

Hoe gaan we de herkomst van elektriciteit na? Via garanties van oorsprong.

Elektriciteit volgt geen eenduidig pad op het elektriciteitsnet en het is onmogelijk om de weg te volgen die elektriciteit neemt vanaf de productie-installatie tot bij u als klant. Daarom voorzag Europa in een traceringsysteem. Garanties van oorsprong bewijzen de herkomst van groene stroom.
Een garantie van oorsprong (GO) is een bewijsstuk dat wordt uitgereikt bij de productie van groene stroom en dat slechts één keer kan worden gebruikt als bewijs van de levering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Ze zijn vrij verhandelbaar binnen de Europese Economische Ruimte (vóór hun vervaldatum). In Vlaanderen aanvaarden we enkel GOs uit landen waar het wettelijk verplicht is om de herkomst van de geleverde groene stroom te bewijzen via dergelijke GOs.
Zonder garanties van oorsprong is het niet mogelijk om de herkomst betrouwbaar weer te geven. Dan bestaat immers het risico dat dezelfde hoeveelheid groene stroom meer dan 1 keer als groene stroom wordt verkocht. Dat noemen we ‘dubbeltelling’. Het Brandstofmixrapport gaat niet over de hoeveelheid groene stroom in het productiepark van de elektriciteitsleveranciers. Het vermeldt ook niet in welke mate een elektriciteitsleverancier in groene stroomproductie investeert. Een leverancier hoeft geen eigen productie te hebben en kan zijn stroom kopen op de vrije markt. Het rapport controleert de bronnen van geleverde stroom via de enige wettelijk toegelaten manier, nl. via GOs.
Online Herkomstvergelijker
De gegevens in de Herkomstvergelijker zijn geactualiseerd en bevatten nu de gegevens over 2016. Via de module kan u:
1. de energiebronnen van de geleverde elektriciteit per contract bekijken (hernieuwbaar, warmte-krachtkoppeling, fossiel, kernenergie)
Een elektriciteitsleverancier biedt soms meer dan één elektriciteitscontract aan. Bekijk de herkomst van elk contract van één welbepaalde elektriciteitsleverancier uit 2016.
2. een vergelijking maken tussen verschillende elektriciteitsleveranciers over de oorsprong van de geleverde stroom in 2016, op basis van:

  • totale brandstofmix van de leverancier
  • land of regio van herkomst
  • detail van de energiebronnen


Brandstofmixrapport 2016 en Herkomstvergelijker

Meer informatie vindt u in het rapport.
www.vreg.be/nl/herkomst-stroom

 

Bron: © 2017 VREG