Uit welk land en uit welke bron kwam uw elektriciteit in 2015?

Gepubliceerd op 01/07/2016

U kiest zelf uw elektriciteitsleverancier. Maar waarop baseert u uw keuze? De prijs, de dienstverlening, de keuze tussen groene of grijze stroom? Als u belang hecht aan de herkomst van uw stroom is de Herkomstvergelijker een goed hulpmiddel. U ziet of uw elektriciteit uit kernenergie gewonnen werd, uit aardgas of aardolie of uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, waterkracht … Deze gratis dienst op www.vreg.be is nu geactualiseerd en toont u de herkomst van de elektriciteit van de leveranciers in Vlaanderen in 2015.

De basis van de Herkomstvergelijker is het Brandstofmixrapport 2015. Dit rapport geeft een overzicht van de energiebronnen van de stroom die elektriciteitsleveranciers in 2015 in Vlaanderen leverden. Voor groene stroom vindt u er bovendien details over het type hernieuwbare energiebron en het land of de regio van herkomst.

36% contracten groene stroom in 2015 – 28% van de geleverde elektriciteit

In 2015 namen we 2% minder stroom af van het net dan in 2014. Van de in Vlaanderen geleverde stroom in 2015 kwam 27,93% uit hernieuwbare energiebronnen. Dat is ongeveer hetzelfde als in 2014 (27,67%).

Het totale aandeel geleverde groene stroom steeg dus zeer licht t.o.v. vorig jaar, maar het aantal ‘groene contracten’ daalde heel licht van 36,94% in het laatste kwartaal van 2014 naar 36,06% eind 2015.

Herkomst- of brandstofmix van de geleverde stroom in Vlaanderen in 2015

Als we kijken naar het aandeel groene stroom in de Vlaamse brandstofmix is de verdeling over de soorten hernieuwbare energiebronnen de volgende:

In 2015 was 46% van de groene stroom afkomstig uit België (34% in 2014). De hoeveelheid groene stroom uit het buitenland verminderde dus. De groene stroominvoer in Vlaanderen blijft voornamelijk uit Scandinavië komen.

Hoe gaan we de herkomst van elektriciteit na? Via garanties van oorsprong

Elektriciteit volgt geen eenduidig pad op het elektriciteitsnet en het is onmogelijk om de weg te volgen die elektriciteit neemt vanaf de productie-installatie tot bij u als klant. Daarom voorzag Europa in een traceringsysteem. Garanties van oorsprong bewijzen de herkomst van groene stroom.

Een garantie van oorsprong (GO) is een bewijsstuk dat wordt uitgereikt bij de productie van groene stroom en dat slechts één keer kan worden gebruikt als bewijs van de levering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Ze zijn vrij verhandelbaar binnen de Europese Economische Ruimte (vóór hun vervaldatum). In Vlaanderen aanvaarden we enkel GOs uit landen waar het wettelijk verplicht is om de herkomst van de geleverde groene stroom te bewijzen via dergelijke garanties van oorsprong.

Zonder garanties van oorsprong is het niet mogelijk om de herkomst betrouwbaar weer te geven. Dan bestaat immers het risico dat dezelfde hoeveelheid groene stroom meer dan 1 keer als groene stroom wordt verkocht. Dat noemen we ‘dubbeltelling’. Het brandstofmixrapport gaat niet over de hoeveelheid groene stroom in het productiepark van de elektriciteitsleveranciers. Het vermeldt ook niet in welke mate een elektriciteitsleverancier in groene stroomproductie investeert. Een leverancier hoeft geen eigen productie te hebben en kan zijn stroom kopen op de vrije markt. Het rapport controleert de bronnen van geleverde stroom via de enige wettelijk toegelaten manier, nl. via GOs.

Online Herkomstvergelijker

De gegevens in de herkomstvergelijker zijn geactualiseerd (gegevens over 2015). Via de module kan u:

  1. de energiebronnen van de aangeboden elektriciteit per contract bekijken (hernieuwbaar, warmte-krachtkoppeling, fossiel,kernenergie)                                                  Een elektriciteitsleverancier biedt soms meer dan één elektriciteitscontract aan. Bekijk de herkomst van elk contract van één welbepaalde elektriciteitsleverancier uit 2015.
  2. een vergelijking maken tussen verschillende elektriciteitsleveranciers over de oorsprong van de geleverde stroom in 2015, op basis van:
  • land of regio van herkomst
  • detail van de energiebronnen

Brandstofmixrapport 2015

Meer informatie vindt u in het rapport.

Herkomstvergelijker

www.vreg.be/nl/herkomst-stroom

Bron: © 2016 VREG