29/06/2018

UGent en VITO onderzoeken impact klimaatverandering op Europese landbouw

Terug naar artikeloverzicht
 
Gemiddelde zomertemperatuur voor Centraal-Azië voor het huidige klimaat zoals berekend met het ALARO klimaatmodel
 
 
 

Samen met internationale partners onderzoeken de Universiteit Gent en VITO de impact van klimaatverandering op landbouw en bosbouw in Europa. De kick-off van het AFTER project vindt vandaag en morgen plaats in Gent.

De huidige droogte in delen van Europa (niet alleen in België, maar bv. ook in Polen en Letland) illustreert de grote impact van weer en weersextremen op landbouw. Hoewel sommige regio’s voordelen van klimaatsverandering zullen ondervinden, zijn de impact en risico’s groot voor de Europese landbouwsector. Veranderingen in het groeiseizoen, het frequenter optreden van hittegolven en/of droogtes,… zullen een invloed hebben op de kwaliteit en opbrengst van gewassen.

Over het onderzoek

Beleidsmakers hebben nood aan informatie over wat klimaatverandering voor de landbouwsector betekent om op die manier gepaste maatregelen te treffen. Het AFTER project heeft als doel om de impact van klimaatverandering op landbouw en bosbouw in Europa te onderzoeken. De wetenschappers zullen aan de hand van klimaatprojecties bekijken hoe klimatologische indicatoren die relevant zijn voor land- en bosbouw, in Europa en Rusland zullen evolueren en wat dit betekent voor gewassen en bossen.
De Universiteit Gent werkt hiervoor samen met VITO en onderzoeksinstellingen uit Rusland, Duitsland, Letland en Turkije. 

Klimaatprojecties

Klimaatmodellen worden vaak gebruikt voor Europa, maar er zijn amper klimaatprojecties over Rusland en, bij uitbreiding, Centraal-Azië.
De UGent zal voor dit project het ALARO klimaatmodel gebruiken om aan een hoge resolutie verschillende klimaatscenario’s door te rekenen over dit weinig bestudeerde gebied. Hiervoor worden momenteel berekeningen uitgevoerd op de BrENIAC supercomputer (Vlaams Supercomputer Centrum, VSC).
Daarnaast zal de UGent een statistische analyse uitvoeren om de huidige en toekomstige freqentie van extreme weersomstandigheden in Europa en Rusland te bestuderen.
Onderzoekers van VITO zullen de klimaatprojecties gebruiken om de impact op landbouwgewassen en bossen in te schatten en te vergelijken met de huidige situatie.

Info

Het project gaat van start met een kick-off vergadering op 29 en 30 juni 2018 in Gent, en zal eindigen in 2021. De eerste resultaten worden in het najaar van 2019 verwacht. Het AFTER project is een ERA.Net-RUS PLUS project, gefinancierd door FWO.

Steven Caluwaerts
Vakgroep Fysica en Sterrenkunde - UGent
T 09 264 96 77

Anne Gobin
VITO
T 014 33 67 75

 

Bron: © 2018 Universiteit Gent