Tweemaandelijkse e-nieuwsbrief over Natuur- en Milieueducatie nr. 5, december 2003

Gepubliceerd op 02/12/2003

In dit nummer

Dit is het vijfde nummer van het NME-zine. Het NME-zine vertrekt tweemaandelijks naar een 1 500 adressen uit onderwijs, NME-centra, natuur- en milieuverenigingen, administratie, provincies, gemeenten, landbouweducatie, jeugdwerk en sociaal-cultureel volwassenwerk. 


1. Duurzame productie: de inspanningen van de land- en
    tuinbouwsector 
2. Aanbod gezocht: NME-aanbod voor sociaal-culturele
    organisaties
3. Jerom op kamp: resultaten mini-onderzoek milieu-
    vriendelijke kampen
4. Nieuwe logo's: Milieuzorg voor sociaal-culturele
   verenigingen
5. Enneemmee:

5.1 NME-aanbod: nieuwe NME-producten
5.2 NME-agenda: NME-activiteiten in december
     2003 en januari 2004
5.3 NME-links  

De volledige nieuwsbrief kan u nalezen op www.milieueducatie.be.

Bron: Min.v/d Vlaamse Gemeenschap.