19/10/2023

Tot 50.000 euro voor lokale besturen die houtkanten aanplanten of herstellen

houtkant.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceert een tweede projectoproep houtkanten. Met de oproep wil de minister gemeenten en provincies ondersteunen die houtkanten uitbreiden en versterken. Zij kunnen tot en met 15 maart 2024 een project indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij. Goedgekeurde projecten kunnen tot 70% van de totale kostprijs van het project steun krijgen, met een maximumbedrag van 50.000€ per project.

Minister Demir: “Houtkanten zijn cruciaal voor een klimaatbestendig en biodivers platteland. De vorige oproep houtkanten was een succes en leidde tot meer dan 34 km extra houtkanten. Ik hoop dat gemeenten, provincies en regionale landschappen ook deze keer de handen in elkaar slaan voor een sterker houtkantennetwerk. Zo kunnen we samen zorgen voor meer houtkanten, een mooier en biodiverser landschap en extra koolstofopslag tegen 2030.”

Een project indienen

Gemeenten en provincies kunnen projectvoorstellen indienen door het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, te versturen naar houtkanten@vlm.be, en dat ten laatste op 15 maart 2024. Eind mei 2024 worden de goedgekeurde projecten bekend gemaakt.

Voorwaarden

Gemeenten, provincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen een project indienen. Ze kunnen samenwerken met partners voor advies, begeleiding, uitvoering, vorming, en initiatieven rond communicatie en draagvlakverbreding. De ingediende projecten liggen in het buitengebied in Vlaamse Gewest.

Gemeenten en provincies kunnen nieuwe houtkanten aanplanten, of het gaat om locaties waar bijkomende bomen en/of struiken aangeplant zullen worden. Die houtkanten moeten ​ uitgroeien tot lijnvormige houtige kleine landschapselementen langs wegen, trage wegen, fietsostrades, waterlopen, bermen langs waterlopen, perceelsranden,… . Vlakvormige aanplantingen in een bos of park komen niet in aanmerking.

Er wordt inheems en autochtoon plantgoed gebruikt voor aanplantingen van bomen en struiken. Voor hagen, heggen en houtkanten gaat de voorkeur naar soorten die gunstig zijn voor de wilde bestuiversPesticiden zijn verboden op de locatie van de aanplantingen, zowel voor, tijdens als na de aanplanting.

De uitvoering van een project duurt maximaal 4 jaar.

Houtkantenplan

Vlaanderen telt steeds minder houtkanten. Dat is jammer, want ze zijn belangrijk voor een klimaatbestendig en biodivers platteland. Daarom is er een Vlaams Houtkantenplan: een actieplan om het houtkantennetwerk kwalitatief en kwantitatief te versterken tegen 2030. De VLM coördineert de uitvoering van het Houtkantenplan.

De oproep houtkanten voor lokale besturen is één van de acties uit het Houtkantenplan.

Meer informatie

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid