29/04/2013

Toekomst Milieuzorg Op School verzekerd

Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering de verlenging goed van het project Milieuzorg op School (MOS) voor een periode van zes jaar (2014-2020). “De verlenging zorgt voor continuïteit van het MOS-programma dat de voorbije jaren het milieubewustzijn in de Vlaamse scholen en bij hun leerlingen heeft doen groeien”, zegt minister Joke Schauvliege.

MOS is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. MOS inspireert leerkrachten van basis- en secundair onderwijs om met hun leerlingen te zorgen voor het milieu op hun school. Scholen worden gemotiveerd om milieuwinst te boeken en hun leerlingen verantwoordelijkheid in het milieubeleid van de school te geven. De nadruk ligt ook op educatie.

Milieuzorg is een deel van de onderwijsopdracht van elke school. Om leerkrachten hierin te ondersteunen staan er per Vlaamse provincie drie MOS-begeleiders klaar om op maat en op vraag van de school milieuzorg vorm te geven. Zij moedigen de school aan om de aandacht voor het milieu te verankeren in de dagelijkse schoolwerking. Met educatief materiaal, concrete praktijkvoorbeelden en advies sporen de MOS-begeleiders de leerkrachten aan om doordacht en stapsgewijs te werk te gaan. Tijdens tref- en uitwisselingsdagen krijgen leerkrachten de mogelijkheid om kennis te maken met nieuwe methodieken en om hun lerend netwerk uit te breiden.

Naast de oorspronkelijke thema's water, energie, mobiliteit, vergroening en afvalpreventie, levert MOS nu ook een bijdrage aan duurzaamheidsthema's zoals biodiversiteit, levensstijl, duurzame voeding, klimaatverandering enz. MOS plaatst milieueducatie en milieuzorg in het kader van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). Als expertise- en informatiecentrum werkt MOS samen met educatieve uitgeverijen en stimuleert hen om duurzaamheidsvraagstukken en milieuonderwerpen in hun aanbod op te nemen.

MOS onderhoudt ook contact met de lerarenopleidingen zodat toekomstige leraren de MOS-werking leren kennen en het milieu kunnen opnemen in de schoolcultuur.

 

Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege: “Er zijn in Vlaanderen 3919 MOS-scholen op een totaal van 5106 scholen. 2910 Vlaamse basisscholen (77,1%) en 1009 Vlaamse secundaire scholen (75,9%) zijn erkend als MOS-school. Onze leefomgeving en het milieu winnen erbij als we sensibiliseren van jongs af aan. Scholen zijn daarin belangrijke partners. Met Milieuzorg Op School blijven we die gevoeligheid voor leefmilieu en natuur stimuleren. MOS draagt ook bij aan Vlaanderen In Actie (VIA 2020) en aan de realisatie van de bestaande en nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen van onderwijs.”

Bron: Persbericht Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege