Terug naar artikeloverzicht

TNO gaat een bijdrage leveren aan het nieuwe windpark op zee Hollandse Kust (noord) dat het consortium CrossWind, een joint venture van Shell in Nederland en Eneco, gaat bouwen. Samen met CrossWind gaat TNO werken aan onderzoek en demonstratie van zonne-energie op zee bij het nieuwe offshore windpark. Het consortium is van plan Hollandse Kust (noord) in 2023 in gebruik te nemen. Het offshore zonnepark zal minimaal 0,5 MWp groot zijn en in 2025 aangelegd worden.

Zonnepanelen op water

Zon op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. In 2050 wordt in Nederland tweehonderd gigawattpiek (GWp) aan geïnstalleerd zonne-energie vermogen voorspeld, waarvan 45 GWp op zee en 25 GWp op binnenwater. Belangrijke onderzoeksthema’s voor zonne-energie op zee zijn de robuustheid en levensduur van dergelijke systemen, de energieopbrengst en de ecologische effecten.

Wiep Folkerts, programmamanager zonne-energie toepassingen: ‘TNO feliciteert het Crosswind consortium met de gunning. We zijn trots dat we deel uitmaken van dit mooie project en we zijn blij dat we op deze manier een innovatieve bijdrage kunnen leveren aan de opwekking van duurzame energie op de Noordzee. Een combinatie van windenergie en zonne-energie op zee kan belangrijk worden voor het halen van de klimaatdoelen.’

TNO speelt sinds 2016 in Europa een leidende rol in het onderzoek en de ontwikkeling van drijvende zonneparken. Het fieldlab op het Oostvoornse meer is daarbij een belangrijke onderzoekslocatie voor toepassingen op binnenwater. Met het CrossWind project wordt nu een belangrijke stap gezet om in de toekomst ook op de Noordzee zonne-energie te kunnen opwekken.

 

 

Bron: TNO.nl