25/04/2019

Tersana: (financiële) steun voor bodemsanering

bemesting
Terug naar artikeloverzicht

Sinds kort bestaat er een nieuw fonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector: Tersana. Bedrijven die met bodemverontreiniging geconfronteerd worden, kunnen via het fonds een beroep doen op financiële steun van de overheid, maar vooral ook de organisatie van hun saneringswerken overdragen.

Topprioriteit

Ruimte en grondwater zijn schaarse en kostbare goederen in Vlaanderen. Bodemverontreiniging kan dan ook een dramatische impact hebben op milieu en gezondheid. Daarom heeft het Vlaamse milieubeleid bodemsanering als een van de topprioriteiten op de agenda gezet. Bedrijven die met bodemverontreiniging geconfronteerd worden, zullen die vervuiling hoe dan ook verder moeten onderzoeken en in bepaalde gevallen de bodem moeten saneren.

Aan hen de keuze

Garages, carrosserie en landbouwmachinebedrijven hebben voortaan de keuze: ofwel dragen ze de volledige kosten van de sanering en voeren ze zelf de onderhandelingen met de bodemsaneringsdeskundigen en aannemers (wat niet eenvoudig is, gezien de complexiteit van de materie), ofwel treden ze toe tot Tersana; zo verlichten ze de kosten van de onderzoeken en van de saneringswerken én dragen ze de organisatie van de sanering over. “Het is namelijk Tersana dat, met kennis van zaken, zal onderhandelen met de saneringsdeskundigen en aannemers. Uiteraard in overleg met het bedrijf”, zegt algemeen directeur Ilse Vervloet.

Het fonds is trouwens niet alleen bedoeld voor bedrijven. “Ook particulieren die eigenaar zijn van een perceel waarop een garage, carrosserie- of landbouwmachinebedrijf een bodemverontreiniging veroorzaakte, kunnen bij ons aankloppen.”

Subsidies …

Met subsidies van de Vlaamse overheid worden de kosten gedrukt: het fonds wordt voor 40 procent gefinancierd door de overheid en voor 60 procent door de aangesloten bedrijven. De toetreders betalen het eerste jaar 2500 euro en vervolgens een jaarlijkse bijdrage van 1500 euro. Die bijdragen komen in hun eigen ‘spaarpot’ en worden gebruikt om een deel van de saneringskosten te betalen.  

… maar ook praktische ondersteuning

“Een beschrijvend bodemonderzoek, een bodemsaneringsprojecten, saneringswerken en de evaluatie daarvan vereisen bepaalde technische kennis. Bedrijven in onze sector zijn daar meestal niet in thuis”, weet Ilse Vervloet. Tersana is er dus ook om zijn klanten organisatorisch te ondersteunen, bijvoorbeeld door samenwerkingscontracten af te sluiten met erkende bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders en door hun dossiers verder op te volgen.

Opportuniteiten

Om te bepalen welke sanering eerst moet gebeuren, baseert Tersana zich op een paar objectieve factoren. Zo houdt het fonds rekening met het risico voor mens en milieu. Maar Tersana is ook alert op opportuniteiten. “Wordt een gebouw op een verontreinigd perceel afgebroken, dan is het voor ons – en alle andere partijen – het meest efficiënt en goedkoop als we op dat moment ook de sanering kunnen uitvoeren.”

Het fonds staat zowel open voor saneringsplichtigen als voor saneringswilligen, zoals projectontwikkelaars. Duizend bedrijven kunnen zich aanmelden in de aanmeldingsperiode die nog loopt tot en met 31 maart 2022.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidies of hebt u een stuk grond waarvan u denkt dat het misschien gesaneerd moet worden? Laat het ons weten. Wij helpen u graag verder. Er worden binnenkort ook een aantal gratis infosessies georganiseerd.

Wilt u op de hoogte blijven?

Surf dan naar www.tersana.be, stuur een mailtje naar info@tersana.be of bel naar 02 776 78 75.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid